Doom II v1.8

Doom II v1.8 is an IWAD for DOOM2 featuring 32 maps

Names
Doom II v1.8
Filenames
doom2.wad
Size
13.94 MB
MD5
c236745bb01d89bbb866c8fed81b6f8c
SHA-1
79c283b18e61b9a989cfd3e0f19a42ea98fda551
WAD Type
IWAD
Engine
DOOM2
Lumps
2919
Demos
3
Maps
32
 
MAP01, MAP02, MAP03, MAP04, MAP05, MAP06, MAP07, MAP08, MAP09, MAP10, MAP11, MAP12, MAP13, MAP14, MAP15, MAP16, MAP17, MAP18, MAP19, MAP20, MAP21, MAP22, MAP23, MAP24, MAP25, MAP26, MAP27, MAP28, MAP29, MAP30, MAP31, MAP32
MAP01

MAP01

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
MAP02

MAP02

DM Spawns
6
Co-op Spawns
4
MAP03

MAP03

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
MAP04

MAP04

DM Spawns
5
Co-op Spawns
4
MAP05

MAP05

DM Spawns
5
Co-op Spawns
4
MAP06

MAP06

DM Spawns
6
Co-op Spawns
4
MAP07

MAP07

DM Spawns
6
Co-op Spawns
4
MAP08

MAP08

DM Spawns
6
Co-op Spawns
4
MAP09

MAP09

DM Spawns
7
Co-op Spawns
4
MAP10

MAP10

DM Spawns
9
Co-op Spawns
4
MAP11

MAP11

DM Spawns
7
Co-op Spawns
4
MAP12

MAP12

DM Spawns
6
Co-op Spawns
4
MAP13

MAP13

DM Spawns
8
Co-op Spawns
4
MAP14

MAP14

DM Spawns
7
Co-op Spawns
4
MAP15

MAP15

DM Spawns
8
Co-op Spawns
4
MAP16

MAP16

DM Spawns
7
Co-op Spawns
4
MAP17

MAP17

DM Spawns
7
Co-op Spawns
4
MAP18

MAP18

DM Spawns
5
Co-op Spawns
4
MAP19

MAP19

DM Spawns
6
Co-op Spawns
4
MAP20

MAP20

DM Spawns
9
Co-op Spawns
4
MAP21

MAP21

DM Spawns
6
Co-op Spawns
4
MAP22

MAP22

DM Spawns
5
Co-op Spawns
4
MAP23

MAP23

DM Spawns
7
Co-op Spawns
4
MAP24

MAP24

DM Spawns
6
Co-op Spawns
4
MAP25

MAP25

DM Spawns
6
Co-op Spawns
4
MAP26

MAP26

DM Spawns
7
Co-op Spawns
4
MAP27

MAP27

DM Spawns
8
Co-op Spawns
4
MAP28

MAP28

DM Spawns
5
Co-op Spawns
4
MAP29

MAP29

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
MAP30

MAP30

DM Spawns
5
Co-op Spawns
4
MAP31

MAP31

DM Spawns
7
Co-op Spawns
4
MAP32

MAP32

DM Spawns
5
Co-op Spawns
4
Help improve the database by uploading an image
Creative Commons License