A small map with plenty of monsters.

Names
Fastkill
Filenames
fastkill.wad
Size
87.83 KB
MD5
752255b384b4a449860240324e4566c1
SHA-1
89b2ea8812b0b8a7c5f6940da012a6f086729ac1
WAD Type
PWAD
IWAD
DOOM2
Engine
DOOM2
Lumps
12
Maps
1
 
MAP01
Název souboru    : fastkill.wad
datum zaèátku tvorby: 14.1.2000
Datum dokonèení   : 24.1.2000
Autor        : Kelvin2
E-mailová adresa  : <email removed>
soubory       : fastkill.txt, fastkill.bat
Zdroj:       : www.mujweb.cz/www/kelvin/ atd. nebo www.home.sk/vip/doom/doomers.htm/ atd. 
Poznámka:      : Kolo, které se probíhá na èas.
Originální velikost : pøibližnì 88 KB

Podìkování     : Avengrovi za nápad. 
===========================================================================
Informace pro hráèe
Hra         : DOOM 2
Mapa        : 01 
Hra jednoho hráèe  : ano
Deathmatch     : ano (dokonce pro 4 osoby)
Nový nastavení   : ne
Nový obrázky    : obrázek DOOMERS
Nový zvuky     : ne

Dìláno z nièeho. Všechno vod první do poslední èárky jsem dìlal sám. (údiv)
Chyby:       : Možná to je první kolo co jsem udìlal bez chyb


Vytvoøeno ve WADAUTORU a NWT


KelvinMAP01

DM Spawns
2
Co-op Spawns
4
Help improve the database by uploading an image
Creative Commons License