A single map, of a "run the gauntlet" style.

Names
Fastkill-2
Filenames
fk2.wad
Size
130 KB
MD5
eb01d937d7c3324d985ec613d23850d4
SHA-1
6fd5afc390fc8e09a5335f6249e154fefc10239e
WAD Type
PWAD
IWAD
DOOM2
Engine
DOOM2
Lumps
15
Maps
1
 
MAP01
Název souboru    : fk2.wad
èas tvorby     : 6 hodin 12-14 dubna 2000      
Autor        : Kelvin
E-mailová adresa  : <email removed>
Pøipojené soubory  : fk2.txt, fk2.bat
Zdroj:       : WWW.mujweb.cz/www/kelvin
Originální velikost : 110 KB
Popis:       : Level volnì pokraèující po fastkill1 (najdete na stránce Doomers 
   http://www.home.sk/vip/doom/doomers.htm nebo na moují stránce). 
   Level je urèený k co nejrychlejšímu probìhnutí na èas pøi obtížnosti
       ultra-violence. Další možnosti je zabití všech pøíšer, hra jen s pìstí,
     nezabití nikoho atd.

 ===========================================================================
Informace pro hráèe
Hra         : DOOM 2
Mapa        : 01 (entryway)
Hra jednoho hráèe  : ano
Deathmatch     : ne 
Nový nastavení   : ne
Nový obrázky    : ano, jedna textura podlahy z betaverze dooma1. Je hned na startu.
Nový zvuky     : ANO, HUDBA
Vytvoøeno ve Wadauthoru 1.30 a NWT
            


Veškeré pøetváøení se povoluje s podmínkou, že u pøetvoøeného levelu 
zanecháte tento soubor (fk2.txt) èi v tomto souboru nebudete mìnit prvních 30 øádkù.

KLN

MAP01

DM Spawns
0
Co-op Spawns
1
Help improve the database by uploading an image
Creative Commons License