Planeta opic

Planeta opic is a PWAD featuring 1 map, playable on DOOM2

Names
Planeta opic
Filenames
apes.wad
Size
363.3 KB
MD5
21b14b7a8767caa82054a403af6bb296
SHA-1
aeff4e4288e7e2695b49b41d6a12b2be4bcfe758
WAD Type
PWAD
IWAD
DOOM2
Engine
DOOM2
Lumps
11
Maps
1
 
MAP01
Název souboru    : apes.wad
datum zaèátku tvorby: XX.10.2000
Datum dokonèení   : XX.1.2001
Autor        : Kelvin
E-mailová adresa  : <email removed>
soubory       : apes.txt, apes.bat
Zdroj:       : http://ds.sf.cz 
Poznámka:      : Planeta opic.
Originální velikost : pøibližnì 363 KB

Podìkování     : Mr.XXXovi za betatesting.
===========================================================================
Informace pro hráèe
Hra         : DOOM 2
Mapa        : 01 
Hra jednoho hráèe  : ano
Deathmatch     : ano 
Nový nastavení   : ne
Nový obrázky    : ne
Nový zvuky     : ne

Dìláno z nièeho. Všechno vod první do poslední èárky jsem dìlal sám. (údiv)
Chyby:       : o žádných nevím


Vytvoøeno ve WADAUTORU


KelvinMAP01

MAP01

DM Spawns
6
Co-op Spawns
4
Help improve the database by uploading an image
Creative Commons License