webgrrlz.wad

webgrrlz.wad is a PWAD featuring 6 maps, playable on DOOM2

Names
webgrrlz.wad
Filenames
webgrrlz.wad
Size
7.95 MB
MD5
e56685d37c13657a922a8be48e3b1cd3
SHA-1
ef20ab42ea68ae4cff5355dad714f1b7285762e4
WAD Type
PWAD
IWAD
DOOM2
Engine
DOOM2
Lumps
435
Maps
6
 
MAP01, MAP02, MAP03, MAP04, MAP05, MAP06
MAP01

MAP01

DM Spawns
9
Co-op Spawns
4
MAP02

MAP02

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
MAP03

MAP03

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
MAP04

MAP04

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
MAP05

MAP05

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
MAP06

MAP06

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
Help improve the database by uploading an image
Creative Commons License