wad14.wad

wad14.wad is a PWAD featuring 1 map, playable on DOOM

Names
wad14.wad
Filenames
wad14.wad
Size
28.72 KB
MD5
1af5b1f7d9c487b345b17ddaf2b4eebc
SHA-1
f63062e1dd99279dc9394cf558b083ba7ec1c0b8
WAD Type
PWAD
IWAD
DOOM
Engine
DOOM
Lumps
11
Maps
1
 
E1M1
E1M1

E1M1

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
Help improve the database by uploading an image
Creative Commons License