TECHANN.pk3

TECHANN.pk3 is a PK3 featuring 1 map (lookup "Technicolor Anniversary Box)

Filenames
TECHANN.pk3
Size
50.39 MB
MD5
3b32f86d030e3318161921881ec16284
SHA-1
2b232d4bf989f026a6395a0ffbea6b4274918c02
SHA-256
23b11e0b6323468452c58e97d12be5f6d82bfc62e3ce0f342766da6cc2bd78b8
WAD Type
PK3
IWAD
Engines
Lumps
6271
Maps
MAP01

Incorrect? Suggest a correction.

Maps

No image available

lookup "Technicolor Anniversary Box (MAP01)

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
1
Par Time
= 1200

Lumps

Name
SHA1
MD5
Size
ANIMDEFS.txt
4b29141405c2e07516885426237aaa33bffcb727
47b8958e8bcc9a9e2fd9846e5cef7084
839 bytes
Actors/AmmoPickups.dec
fe33dff4487832fa5db9a7b5cf278d0899049d7e
d263832390597b0660a196dc5f0f056f
3.90 KB
Actors/Barrel.dec
36156f5bf85104943289841174e0aff987b89a6e
7156369edd999f549944cfda39f572eb
738 bytes
Actors/Blood.dec
4c6a44e8a4c0aa2b705f0d928afdc72bcb3b749e
ea183394ca20d58398db107a4206abcb
28.64 KB
Actors/BloodSplatters.dec
e03903a263db9c733febbd65b5b3d6753398d00a
3229a849b67ca4831f638076f687e99e
2.06 KB
Actors/BulletPuffs.dec
bbe0711d023cf02b0b5b6986e9f47de43a375132
f078280b59542050587f5e940ce3432a
1.18 KB
Actors/Casings.dec
8f0e50c1ede6b626dcddc6ca066c5f72e646971f
c1a7fdd6632cb2df71b0e1af3ebf3c37
3.88 KB
Actors/Corpses.dec
b38174749913c763af79b42f0c389d23e821bb2e
837161d2643624e434b095e994ee451e
510 bytes
Actors/GibSpawners.dec
07f8781b13eb3b4aca8435de113273f76a8c9c58
daf6858e0c34a31b2cc00b6e7c070335
6.46 KB
Actors/Gibs.dec
c47e2033798762c2958582b44bf0318fda92a7f4
b79eecf658f241b631ef0f3438f25417
10.97 KB
Actors/HealthArmorPowerups.dec
ca9ab945cda3066b9626bd0979147c084bfd7412
f99a866d358d8d29974c11d18aff6ebc
4.47 KB
Actors/OptionsInventory.dec
2a659ebf37055b526813b9b01af4225e614da2a1
b64025c36b5939f90c427c3e15174e63
136 bytes
Actors/Player.dec
d535a48d5262dc1e4e57cbf51ff8818109033661
101dce87021f57cde2502a7158df89d5
715 bytes
Actors/RandomSpawners.dec
6f765f6186a3d8d81160d724c81a5093e77d202c
7f754c7990ca5a253edd464c78820014
5.55 KB
Actors/Sparkles.dec
23e5b34aa06c20d1add596a28cd2da6019ea5a5b
5ce817794720d811fb48e571dd088e19
3.12 KB
Actors/StickyGibs.dec
63c6ae4d0d71d2ef8e48d97290bf430d8866e59e
b1af8d870ea83799064fba9d00a33460
12.80 KB
Actors/Terrain.dec
0718a6e8f2e8b6da122ce8a2f97c9e88f701c276
fd6f9aaa69d8413e5a75451e12f644bc
2.13 KB
Actors/Torches.dec
90cba9ae4c49a7eb1d49d285bc6a6c27d3bd6117
1e1fc9b9bae32ff037bcd30bd45f6c52
2.20 KB
Actors/Torches.txt
99ed81a19fafb06a0955901e32f6cdc6abe5777b
32d573a68ca608b1ee3d625dd2b77e47
2.18 KB
Actors/Tracers.dec
da7d8a7363c2de96b2bcce7f80520d39c3643da3
712aaae795066fcc4d7a56131cd64cd6
235 bytes
Actors/Trees.dec
012171aff67caf541f32bbcfe8a2b708ca0319b9
cd69ac86b1710acccf951b4295bf0ca7
7.61 KB
Actors/UnderwaterBlood.dec
35696ee8ccc3a603cfd6ece7b42e53dd5b90d161
10a351cc0a2af12a980dd7ec3e0672de
973 bytes
Actors/monsters/Agathodemon.dec
8ce8597e895751c8f9f452158bca0cfc9521ceae
11f26af252435d8ba275d9c0bcf9f924
2.23 KB
Actors/monsters/BaronOfHell.dec
03e05bd530da573a25c99f076708ca5574f90fb2
9ce83169fb7246c5c8180b73b20e8a4d
4.89 KB
Actors/monsters/Behemoth.dec
14e0480b43f693a945d0a4f89131dafacacaa46d
c7ee6d50639d5604eb5cadcc35ca0886
6.89 KB
Actors/monsters/Cacodemon.dec
cd8d43296a0e00158e492954a4ea3eae7b3016da
317a6a2e26b2a10a03831db0ddaec769
2.24 KB
Actors/monsters/ChaingunGuy.dec
21a5b2b866be50879e7453ad6378bdfccba1396c
0768c3442e42c9d9766987f4395e47ca
3.56 KB
Actors/monsters/CyberBaron.dec
36adce3cc7c4afb061db7bf26aaa2b137019e2bf
44bbcdb3b99adf25b903e671b435a60b
4.36 KB
Actors/monsters/Cyberdemon.dec
dfc8d4ccc67f0db43c854882e92dd95382e74eed
8832ef2cdec79df1594fff743ea205f5
3.13 KB
Actors/monsters/Diabolist.dec
918f9bb5e12c26346c854b56a1241a718f106b00
bf3bb4940244b0f5f36fbed6e03e7db3
18.35 KB
Actors/monsters/Draugr.dec
a9b1ebd452f0954119db0fe4d96fdd5924625d3a
566101b01eb57c5ee0003a78651a1ce2
5.53 KB
Actors/monsters/Exile.dec
486854a5a0a06ed6a5b70106b0c03586ab569a18
fabca38bd0227156ecc2e0e4eb6d4c75
2.53 KB
Actors/monsters/Fusionite.dec
51fb0ba687b91377e47acd9facfd0aaff7f5d215
efde14b4e43f34f94a847500b5998640
4.67 KB
Actors/monsters/Grenadier.dec
7a95e70a7cfdaef92b93bf1960d0522a061dfbf0
c38bef54742336654caf5512f89ef3c1
5.84 KB
Actors/monsters/HellKnight.dec
bdf60a9b77adec0ea5bf2017ff22ffec17b8fe86
5794f813844acdce2dbe968b5d88c52c
5.87 KB
Actors/monsters/Imp.dec
dd1670e7381878f3b4de84e284c86bb6d19991e6
aa2f1770e43a14cdd96368d1dc87eb6d
7.91 KB
Actors/monsters/LostSoul.dec
ad279c93d667b6b4dd697240ce376f6eaaa31141
158765a4bc8473d95034050ff03418ba
2.03 KB
Actors/monsters/MachinegunGuy.dec
580a7fcf7b1d443346f98c9494250020dc8da5d7
232cd1f97f63f78e8a1b55525499afc1
4.47 KB
Actors/monsters/MechaDemon.dec
83278d0312d71016f832d12ca3f71bb7c749b49f
a9d6ebac8d816c7e2f5144b13f42aaa6
1.94 KB
Actors/monsters/MonsterRocket.dec
d6e496f9d9430a8823cc3addadbb658226ff2f54
383694e6c444231d1074b6dc08f5a267
919 bytes
Actors/monsters/PainElemental.dec
6655b9cdcd986d85d5645b2a6961dbf6479ecfe3
a22192506fea91d05d2b6e143f691b97
2.27 KB
Actors/monsters/PlasmaZombie.dec
a401f0164bb9ff084fcbef43dbfae3d8a9c481dd
f596368aebfedadb348fac53e80da13b
5.16 KB
Actors/monsters/PyroDemon.dec
d058556533a1319da43093d73b584460074daf7f
ffd2f3b5a9c5f1249ac4390703ffa512
10.23 KB
Actors/monsters/ShotgunGuy.dec
6108cd181bc9ad808850d21778e8d8d4e5e3da3f
5152b11ed66ef2b4701c92f670552d9c
3.68 KB
Actors/monsters/SpiderMastermind.dec
4cd1ccc082876622bb1dea5be5013158c9294265
0334292bf6232491f656fc8b8007667a
2.28 KB
Actors/monsters/TorturedSoul.dec
b20763f319ff22cc1cd2b35384cce943a1904e4b
6b70775bab420d42f9b037689b01f780
4.52 KB
Actors/monsters/Wicked.dec
804b4428111256fc56c9d051f75cfc900c28a2bd
9f57143061712fce0eafaf815b75ab55
5.46 KB
Actors/weapons/AssaultRifle.dec
557b4f5405cb1a42b12adeefb064e44a6cc09cc1
e25571fcf3d4db9fa03fb0f5b7a7084c
8.24 KB
Actors/weapons/BFG.dec
341c0ea193a75aec77db28d7f8ad2982b0bd7bf0
d214aee5d9f7f4f05c1ba058daf605a1
4.69 KB
Actors/weapons/Chaingun.dec
74b1048aa398b7e9634196b9442249f028dcdc0a
a957a127d2ac22720167c506afb22c6a
2.25 KB
Actors/weapons/Chainsaw.dec
9c149c1ea544eb5f394b57d170105150abdd00d9
b76a885576058f544415ac4dc2e16029
541 bytes
Actors/weapons/Fist.dec
cc1ca921d4783ec1108d14ef181c14dd719ae3cf
508e93867b256f633338ac999d58243a
704 bytes
Actors/weapons/General.dec
bd32f92d7e8ed1c9da3c4d6393aa86469ced0c01
de471043dd26eab4b6538b340d56d404
57 bytes
Actors/weapons/Pistol.dec
90ccf309a8c33f1b7d4af7ed5fb388fe13861742
b33736d493bfd081da1c48d3aadcf1b9
2.99 KB
Actors/weapons/PlasmaRifle.dec
e37327272cfb7085175645043b5a21c037e2762f
7934d5737914aef4cf2558a226d4e6a4
4.02 KB
Actors/weapons/RocketLauncher.dec
493e122c22cb066df234ee0cbb2b6f160d9dfd6c
61dd8d7e4b567d3481ed50097a77bdab
4.77 KB
Actors/weapons/Scrapgun.dec
e044190a2a0f89548e7eb51f4a0c325f77dfb5ec
5228f5b26174691423a1b155bef2d313
4.41 KB
Actors/weapons/Shotgun.dec
1982531701b916afe71e0187a56ee53fba5170dd
45ddcd1ad05de34e3916a2849a9b10e2
3.68 KB
Actors/weapons/Stomper.dec
6fea9ecb083aa9074f31000f4779baf1c249e99a
19585617a8f1c86e4df950dddb4fe1e0
4.75 KB
Actors/weapons/SuperShotgun.dec
a9a5b8e521c5250401f3214a4d1aa203470da594
d1170dc1ad5f86fed20d03e72ad28200
2.95 KB
CREDITS
ccf0b5933fd7e3364b42b3c6c5c82af34943b4a1
f916010410472b2bc2b7beda83454ab8
8.63 KB
CVARINFO
45ad2f86fa156057803903ecd1c4bdaa7e9d3161
8c136046bb5df6f15022a66570516c69
1.08 KB
DECALDEF
04f79dd9953d42dab9076e90eaafa1e05796279c
c8db0c46556dde596b1d39d4c0f1abdf
1.80 KB
DECORATE
5efb55c9e69874c63d0aca0d5ae0c15dbf8b2eaa
5ea45f42475b36e84bb7a652b82e10fc
7.49 KB
FLATS/A-DAN3
fe08647dc74cd4a55ef849a56450503f44f589fc
1c310fd543ec6c41dc6be59f27695975
4.00 KB
FLATS/A-DANO.png
2fa7d430a3ad0761bc43f39b623d64cef00cd776
daa2b65455e3ea1c148033b22ad26aee
722 bytes
FLATS/A-DANP.png
a3eb852c6d059010e7ab747941c72a99dc7c0f51
b39b2a527ecfb96b814ee1da4a0571b1
722 bytes
FLATS/ADEL_F75
e2de49ca40206532208ac0bac9ec0e39331170ad
1b5d333de5c9f5d49572ce54403fcd84
4.00 KB
FLATS/OTEX/O5DMDB04
e47603ea9838d9636624ed9aa1fd1f1187546a5d
26fedbca8a95a49450a0e37e68324446
4.00 KB
FLATS/OTEX/OBASEO01.png
b8b11c606a2ddcea724e954d9436d21b1e3e29c4
58df24516e1148ed367e9da9247610f6
1.41 KB
FLATS/OTEX/OBASEP01.png
7ac14e7b68b29c58fdcf68621b3dfa84719a5c01
ee6211cbacaecf8551002eba8af4f44f
1.41 KB
FLATS/OTEX/OBKMTA01
114b7a57173e91714907c911f46708bd8e12838e
068d85222497437eff91b6f13e5b913a
4.00 KB
FLATS/OTEX/OBKMTB06
846279de3a02f96d956979faeb337fa8c35a778f
50252bf76cfd8f638a515482b02ecc73
4.00 KB
FLATS/OTEX/OBKMTD57
19a5fd6e1ca063b083b4df5fa71f0704181cf320
7f204e59bcaf8fc157b4d37fce19f443
4.00 KB
FLATS/OTEX/OBKMTD75
07b9b3bf748387fc334956375b70ea6631a90825
6ada9639237cbe199ed8ca1c06e7279a
4.00 KB
FLATS/OTEX/OBNKRC01
d296bd8c2537b0a57071d98cb6b66f4494f82ed6
06ef6c243d2f3f84bf2222af8ae30a17
4.00 KB
FLATS/OTEX/OBRCKM02
ccfba249bc30ec03e34f6193e6a55a4d92b751b4
cba4c8875b8800dfdcafb91a554d043f
4.00 KB
FLATS/OTEX/OFADEA06
e7049189f8dc5a80ac0a20eb66d0f7e55a279ad5
acab60ec0d0cb32bde7fa82f8aa5699b
4.00 KB
FLATS/OTEX/OFADEA07
ffb984297b52831676793e205aabf0f5b07b224c
c127f6392344520f55c4033c9939a23a
4.00 KB
FLATS/OTEX/OFADEA08.png
1d7e8ad8f6f50e911814f4d9445239467a409f59
6ed44b264cc13e7f457f01fd78981e72
1.18 KB
FLATS/OTEX/OGOOP01.png
1218f25beb0ef6ed18c752489a5bff2883b6a62d
a8d061183981ba0f525e709e91ce4163
1.30 KB
FLATS/OTEX/OGOOP02.png
edeb50e64e51af1f08171f63089df1f498c27509
ec5f3f96aa2b5fb2b56f3272829b0d6f
1.29 KB
FLATS/OTEX/OGOOP03.png
59e7c3304b466d2d906c4bfb8381978b7bc9ed23
e4612f77e2ff59dc9c4ea76e25b5b89a
1.28 KB
FLATS/OTEX/OGOOP04.png
01dfa7e1a6de0d5c6f7ebb0c327d52524fe80428
1bbe90be26a27da90e1bae562e02d5cd
1.29 KB
FLATS/OTEX/OGOOP05.png
fad011da8b39a03b941ebb015f80740a494043f8
ecfe4c1e2a4726d1738e3adc049570ce
1.29 KB
FLATS/OTEX/OGOOP06.png
1d40f5aab67234d5819e8f1893e742f03a78fef9
4eb0994f4ec9d1de2280eb0819e104f4
1.28 KB
FLATS/OTEX/OGOOP07.png
be209f24dd9610943ff110bf5245c97b538c8d09
75f8a5a0f0a6ea6fe89236bfc7ddd520
1.33 KB
FLATS/OTEX/OGOOP08.png
3f715916cde27c44be7c9ecc5e67df37497570a5
a49e06bb976f931320c21612b5382d4b
1.31 KB
FLATS/OTEX/OGRSSC02
bef9f1d47c5500d160c300718fab6be616be487c
95b4880c2d8e98fe11b6ff5e6f2d228a
4.00 KB
FLATS/OTEX/OLAVAC01
121898ccfb0f0e01cd4fa21e77b194827fb38f44
6a548c0dfd8339d549da41319299d103
4.00 KB
FLATS/OTEX/OLAVAC02
a348d374a6337337aac520ed54efe722621c9168
0495585d9da0ca4571777c4a09817fe8
4.00 KB
FLATS/OTEX/OLAVAC03
a5c3a5388acd844272a518aa0efa965bf628906c
f12480da131a3f5726ac9d61f362037e
4.00 KB
FLATS/OTEX/OLAVAC04
f0539394a5d045efa52934da703d46e5507fdb10
c6c53e57359b1e166eee95d733a50c6b
4.00 KB
FLATS/OTEX/OLAVAC05
201f089a651c6d21f5398a03c3c14bd24ccea30c
70440682192280e2f521748472834496
4.00 KB
FLATS/OTEX/OLAVAC06
ef86752dbe4038f0ca75297a90c00d300877d658
0dbc4d5fc93da2608e7b7d7c7f345d3e
4.00 KB
FLATS/OTEX/OLAVAC07
897f988679a1d69cf18e6f926af6af1c86960bee
403b3fa96e550396b144c8282a543ebb
4.00 KB
FLATS/OTEX/OLAVAC08
e00f5de085398f7ad1ab33cd76d7b5aacfd12892
bf2989c5428ded7566b810715e7189d6
4.00 KB
FLATS/OTEX/OLGHTE01
89c6a92f3f3d34d90737c65d3e9930f62114b648
464af6098dd4647cad555cbcc1867f0b
4.00 KB
FLATS/OTEX/OLGHTE04
926230fd5ef04e8ca4ce8f41e226891a4c0a40e8
2269f54dc50f7840d98b1316e7bd0d81
4.00 KB
FLATS/OTEX/OLGHTF02
6af0d45d09584c15de317c0fac23aea69a85fa2e
b0955e7073614da30882e8825deb10a2
4.00 KB