alphatiusdm1.12release3.pk3

alphatiusdm1.12release3.pk3

alphatiusdm1.12release3.pk3 is a PK3 featuring 14 maps (Quarry, Sediment, Magma, Stronghold, Frostbite, and more)

Filenames
alphatiusdm1.12release3.pk3
Size
42.36 MB
MD5
fd4d4801506b561597c27edea285933f
SHA-1
3d2356bb8c0e134abd4958b5fac79712b2205e98
SHA-256
a9297c1a6e8734879b3cb0c23500c4ee37f2876bd3664b85369118da54e63163
WAD Type
PK3
IWAD
Engines
Lumps
1137
Maps
ALPH01, ALPH02, ALPH03, ALPH04, ALPH05, ALPH06, ALPH07, ALPH08, ALPHDL01, ALPHDL02, ALPHDL03, ALPHDL04, ALPHDL05, ALPHTUT1

Incorrect? Suggest a correction.

Maps

Quarry

Quarry (ALPH01)

Deathmatch Spawns
7
Co-op Spawns
1
Sediment

Sediment (ALPH02)

Deathmatch Spawns
9
Co-op Spawns
1
Magma

Magma (ALPH03)

Deathmatch Spawns
6
Co-op Spawns
1
Stronghold

Stronghold (ALPH04)

Deathmatch Spawns
8
Co-op Spawns
1
Frostbite

Frostbite (ALPH05)

Deathmatch Spawns
8
Co-op Spawns
0
Asteroid

Asteroid (ALPH06)

Deathmatch Spawns
10
Co-op Spawns
1
Torrent

Torrent (ALPH07)

Deathmatch Spawns
7
Co-op Spawns
1
Waste

Waste (ALPH08)

Deathmatch Spawns
5
Co-op Spawns
1
Cagefight

Cagefight (ALPHDL01)

Deathmatch Spawns
4
Co-op Spawns
1
Outpost

Outpost (ALPHDL02)

Deathmatch Spawns
8
Co-op Spawns
1
Flood

Flood (ALPHDL03)

Deathmatch Spawns
6
Co-op Spawns
1
lookup "High Ground

lookup "High Ground (ALPHDL04)

Deathmatch Spawns
4
Co-op Spawns
1
lookup "Cold Sludge

lookup "Cold Sludge (ALPHDL05)

Deathmatch Spawns
3
Co-op Spawns
1
Tutorial

Tutorial (ALPHTUT1)

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
1

Lumps

Name
SHA1
MD5
Size
ANIMDEFS
d9eaf3ce43bf57bc97c0a1eff6e0940f54beacae
6f280d803aa461c867a84fb4833ec22b
88 bytes
Actors/Actions/AutoDrone.dec
7a821b917cc9c53e541ad6ceff5596685c7d754e
145c4d87df41a3196cd434c37391ef17
1.16 KB
Actors/Actions/DecoyHologram.dec
a2158d0295ef05538569efaf6599f71cfe97eb54
24bd8287b240563b4a0373df3c490473
3.05 KB
Actors/Actions/EfficiencyAdaptor.dec
749eb98b3eef24b074f256f2f3abe7ff4e4a1dad
26cfcc562ce5a96c487b7f75a3c2c510
517 bytes
Actors/Actions/PowerBrace.dec
411a99ca7f5402e909c07b2942e2b846791a2842
adc0b0a33ae7accd8891d7e11603ede6
349 bytes
Actors/Actions/RegenZone.dec
eedbfb1c318d34702fe1c40a2d224870b30e1671
67521929618a6dd63313acfc714feedf
1.33 KB
Actors/CVARInventory.dec
b9a5fca083b8a87c62d29c4b28649fc90a97810a
398c8d57ee672fd3c7a888b08be0e983
1.44 KB
Actors/DamageNumbers.dec
9ab2a355d9d2fdfa21302c99018f1eac72e7c536
115cb530e52f791191a19b8ed55c1f26
4.02 KB
Actors/Decorations.dec
a2415141207d28a4dd2e5d9bbac1062c0fbb63f2
24d091967868fc91a7ecb420b23db20e
930 bytes
Actors/DummyActors.dec
2f2702db31dd788f75d8330a03ae732d179e1336
411af01ee504370821e8bbc712d999ef
1.75 KB
Actors/Effects.dec
a722a116abd83a9783082576e4efb19448b73150
1c8df0475c205f7609922b2d92336bb0
369 bytes
Actors/Explosions.dec
d80b2f81888b39561aa43a7bccc649da0391c67e
58c4e7711ca77affc2a93030ee8b77ea
1.91 KB
Actors/Flashes.dec
6b0c4a0c8518cd05087f1ce63ef215f531e30643
7241802e789a9ed41474494adca243d3
1.58 KB
Actors/Pickups/Armor.dec
857ce2d6f445237a1a0813bc9593614dd4153033
6a67e893d9dd9a8e7fe6b9e93b861d8b
825 bytes
Actors/Pickups/GrenadeSpheres.dec
efc31c3305590edd56f0a0a080dc332a212409cf
bbb83d2f6124415f823a19d61ba7f9bb
3.08 KB
Actors/Pickups/Health.dec
6591aad813b01b0e3bffc807484352ab086bb874
0e90918f30703e526c0f105a03192157
367 bytes
Actors/Pickups/Powerups.dec
57cc13e65028349a6857a09418086ba111a445af
de96f0fa45e64b01b02588cf2b68c9fb
1.21 KB
Actors/Player.dec
41847ac98b88c2cf0aab35cf825f8aad9bf31843
57894b9de35f810aa8327141284e735b
2.08 KB
Actors/SoundActors.dec
a13355f101b42638b4cbec96fb0397f763df42f8
ab6cacd572e4141996e7c036f7347a07
283 bytes
Actors/Tutorial/TargetPractice.dec
6478df12816a73b10def3623d9ba09793a9ddf0a
8879f0bd99c522785b73fbee119d825c
744 bytes
Actors/Weapons/Ammo.dec
30fdb6094ebdaa891507e692b13f26e67d2b1b95
77aa8a70918f5e23c351674afc85cf9d
1.70 KB
Actors/Weapons/BotAltFires.dec
5586a3da005807cd41467b0dd7bc98161f588dc3
b74fb574e83f912aec177b3fb0efb717
2.09 KB
Actors/Weapons/C14.dec
e0d2b6d9fe9025ef2a4c68161703b4df7e747a6c
78d01b812aca7a03985d2c1d788bdd28
8.06 KB
Actors/Weapons/Flamespitter.dec
73ffcb65a4b1053f7932b4dc4958b841da59284c
8fd060f25a0826035e6e40c0cded16a4
8.57 KB
Actors/Weapons/ParticleSplitter.dec
e3fdfe0fd6fb8c785de7391fd1ac61a710528262
6e37d4713530c9b9c693a81cb9a091d2
12.45 KB
Actors/Weapons/PhotonCarbine.dec
addaef4d228945f10b0cdaaeacbe09f4c57766db
0d35361d86655eb970aadd934b012096
4.45 KB
Actors/Weapons/RocketCannon.dec
171dc074ccd06bf9f8e648770b2d2897404cd0ad
3fb0ee7da43f008d8a37c9df3e768190
7.47 KB
Actors/Weapons/SparkCannon.dec
a9e94a72459f95c8be80c74ad341d59e661e5404
33976b0b058e6065cb60e85817e967aa
4.44 KB
Actors/Weapons/TeslaSMG.dec
04d89e62b7239d0e8f8d7f01773ffac45bb0d745
787d8285be934dafd9728c093bbf3a17
3.34 KB
BOTINFO.txt
f7d52e4ca0a3bb94fc5dfb92d98711d9d14c75d5
c48fc5f08c2ec41f9501680c166b84ff
1.40 KB
Brightmaps/Other/BON2B0.png
6ff3fe10c715cf40b0e55177e86f9a5bb83b53e6
f32b5c49758f1c883174824b1ea7a452
99 bytes
Brightmaps/Other/BON2C0.png
72f5bbab585a0904012f39fe94c9e0462ff88d6a
adb3e1c3c03d1e671888ad95152bac02
97 bytes
Brightmaps/Other/BON2D0.png
5aaed6b39468d6414925cb73e1105294b249fd39
bc3e37033a208b3fffcc181bf4bac1eb
98 bytes
Brightmaps/Other/Health/HEALA0.png
5ecf7983154efb1b8c51b8463cf32130ed236cc7
a9f2a53334f9a6e8fb3d3427a75fdedf
1.38 KB
Brightmaps/Other/Health/HEALB0.png
82d2e1ada77d520e9591092e3b7b057d82d8d869
d916ec48e484fdb15e342eae443fddd2
1.51 KB
Brightmaps/Other/Health/HEALC0.png
409c9c7b2cc2b23c9ce1704c5180a069e55fb4b6
b7d79a4b8de47f76c06b780e42b8ab1d
1.55 KB
Brightmaps/Other/Health/HEALD0.png
55b3eb22f3189c3c4a00b75a40f4ea168708f626
aa3421f570a38fe35c2b55c57481b64d
1.59 KB
Brightmaps/Other/Health/HEALE0.png
59a057bbc2d7bcfa97c7f3017c54def1e7e369a9
9432e22688e3418dcd5c994ff46da3b7
1.59 KB
Brightmaps/Other/Health/HEALF0.png
b074eb79f65a56eb92824bd7b2d29df4b9320655
05f9f314e9d6e2ab137e1b2287f5c176
1.61 KB
Brightmaps/Other/Health/HEALG0.png
395ce7bdb355fc226557be0bc431cc5646907e73
383c12b27fc77d0572ba4f33cb1228d3
1.60 KB
Brightmaps/Other/Health/HEALH0.png
660ead14659862742ed780ff54d6f26cbd352df4
203411db2492eb40a8b0c31f6f83f29e
1.43 KB
Brightmaps/Other/Health/HEALI0.png
f702d2b306f0a34a13ed91c9c2e5633c0416b16c
4c59735f8d9f9f3c5dd5502090e4b8d9
1.30 KB
Brightmaps/Other/Health/HEALJ0.png
1796e5a5671f55765cb79e3c9acf0b4ad92bdf73
93827748d3ebfea4051e94917efca21c
1.23 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAA0.png
1e787061a41818d01dfbcc0e3f7bfef2f7edc556
b0fb45f773851506853310cc8fdb38ec
1.25 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAB0.png
5c01c6e80fca4b3c2c9b6cc8433afdaeaca9782e
3abb3dc2f459e1f861b690e72b058583
1.27 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAC0.png
dd646f484812166c5211c7a63adb2779f934d451
97a0b00b32f7bdff019810e87cb2e6cb
1.26 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAD0.png
2b53a9ac90f301a8e1645b952efab4715fb2f896
bf33996589aecb50a4640a046e9f2bcc
1.26 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAE0.png
8bb7a35c43ae2eef47f6d68e81282a29fbb8d539
28d7a9d34b76200b84c71fe0cd491a6f
1.25 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAF0.png
66020d79d1651f4b13ccb99dbae486a4ec6e598b
b60165a38a64f1e45e6ae9c46a09f625
1.25 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAG0.png
91a478400fef1b7210b4c7e8c08876cb08a09247
1e46b82314cd77c1c98d2048c183bdb1
1.26 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAH0.png
43690f7b1185bc4875a8402c6ed82c85cc978ed1
d88fb9f9930e3e52a5478120fecc41e6
1.33 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAI0.png
c21efb6f4ab5ab9b2357ea2d857176ce345ed52b
617f1fc1854e067a8005ab41429e087e
1.26 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAJ0.png
0ad4eb6880b3394eb770efbbb17094ae8bed7580
e9c740767be6551424d4833c67129a4a
1.19 KB
Brightmaps/Weapons/C14/C14FA0.png
191f35ee0fc3aa4caecc906634d65b0a50988ce0
1cdb6fda8c3edde75420976488309573
835 bytes
Brightmaps/Weapons/C14/C14FB0.png
a287c9377cb11f24c12de7f3638980d28510be77
6d28a29005f6835842c5b1b7df52414f
1.79 KB
Brightmaps/Weapons/Flamespitter/FLMFA0.png
e7a01fb5d0a56d2d3562cb57955746dd7db40109
e4c7e4fc4bc1b2d57bb5aa00c1154912
11.30 KB
Brightmaps/Weapons/Flamespitter/FLMFB0.png
a17fc93f8b9c945ad29209777f82fa68f1b50afc
f089ec9b2a1737984513bd43c6d083a6
11.76 KB
Brightmaps/Weapons/Flamespitter/FLMFC0.png
6c6d943c715ae4a76c112a17eb3a9ed2ed09ace6
27cb23b09b5c2ace7b4c1c64b03cc02e
11.47 KB
Brightmaps/Weapons/Flamespitter/FLMFD0.png
63cafd775cf356ec608d58d1c181ac7c0edfb743
f02279f7bcfe4ea135a9f193ef018973
11.45 KB
Brightmaps/Weapons/Flamespitter/FLMRB0.png
c40cb79dca89269cd4f6d45e8139b79e788b2d15
b446adb71a044065b9967d44b316e0db
10.22 KB
Brightmaps/Weapons/Flamespitter/FLMRC0.png
a172c4b2140522206bade9a3637786520a2607c4
3c821cc9525c1ea5da4c4794123dfb00
10.30 KB
Brightmaps/Weapons/Flamespitter/FLMRD0.png
032281167e8f8829094fee0f11e3303786181e27
aaa812cce1c78654724c4e06f0079dd7
10.31 KB
Brightmaps/Weapons/ParticleSplitter/PSGFA0.png
93fe19dd61eacf67217f426476da3f67e4e8df16
243c356845838e8d00edaf55a3a496e7
3.20 KB
Brightmaps/Weapons/ParticleSplitter/PSGFB0.png
d3d20d336a2e07f1e96a50cd67b3a669f2293346
e3f16d83b0d20e45f15250c6785fe007
3.30 KB
Brightmaps/Weapons/ParticleSplitter/PSGFC0.png
d3d20d336a2e07f1e96a50cd67b3a669f2293346
e3f16d83b0d20e45f15250c6785fe007
3.30 KB
Brightmaps/Weapons/ParticleSplitter/PSGPA0.png
846d1db8832feae8acc1c4169831bf578a0c7c43
dcadd1adfd9bd90f6acfe95806fda164
140 bytes
Brightmaps/Weapons/ParticleSplitter/PSGRA0.png
67e409eab732517d78ac5f9bc60b92843e223e86
4b19eb6f3316652ae9fe001423d1846e
1.89 KB
Brightmaps/Weapons/PhotonCarbine/CARFA0.png
576878364226f504b8056df36e41795dec41255e
baaa024f3208c0145e9c1c9d0009c6a7
11.97 KB
Brightmaps/Weapons/PhotonCarbine/CARFB0.png
b9c6aca567bba4990d6d7814a2f7d0dead8d74db
d4aea37cfae2ade4738aab3f8ed9db46
11.35 KB
Brightmaps/Weapons/RocketCannon/CRCFA0.png
d348dbaa999300d4e920bb9f949990ef9556f64c
271beba106ce4557e49cdab3d70c4997
15.29 KB
Brightmaps/Weapons/RocketCannon/CRCFB0.png
c291aaaa4bc330b0557296b1ad8566341c6656d1
a95efb218f56d484c3fdffc24d5bfc34
15.11 KB
Brightmaps/Weapons/RocketCannon/CRCFC0.png
ccdaa4d53954573e0614dfcb1b0026cb9af12a93
c1c0d59106ec9926d3395f0f7514924e
15.45 KB
Brightmaps/Weapons/RocketCannon/CRCFD0.png
15ed2cc6f9cf42cee7977bff7a432e79b623c2db
591528a7f4eac21571dd01df71cfbe21
12.79 KB
Brightmaps/Weapons/SparkCannon/SPKFA0.png
2804d6954dc910eed08f47c2d28af2b188c838ed
044993a6c7530d9eb643e4cafec07166
1.79 KB
Brightmaps/Weapons/SparkCannon/SPKFB0.png
d585cf7588d03447497daf0dbbabe92bf8846c41
3ad951b46847502a4363fc4be4980d54
4.53 KB
Brightmaps/Weapons/SparkCannon/SPKFC0.png
4061fd85ddf34def8a1789edc38ccb11cf8c9a45
9130bd44a2bac49b02c59e7eb400a276
3.69 KB
Brightmaps/Weapons/SparkCannon/SPKFD0.png
5f2e68206e12e3f5376f0835528bf42dbb737c12
b631e30f14612b976992a675e5697bf3
2.71 KB
Brightmaps/Weapons/SparkCannon/SPKPA0.png
e728f9e485ebe87a80c44ecd7c1e6ed9c6fc11e4
4ad2a0c150a66ff9ee796067201ae0b7
236 bytes
Brightmaps/Weapons/SparkCannon/SPKRA0.png
10c62ff93e9ac9a9dd10b17985f53b32fbe81e23
766a0bb7376da793e43ba832e3f359a4
2.32 KB
Brightmaps/Weapons/SparkCannon/SPKRB0.png
c166d1b52031ba2c66fef089f32ef127e66c8113
ae6f2681fdafe93a3bdd51241841c90a
2.29 KB
Brightmaps/Weapons/SparkCannon/SPKRC0.png
48f685ad660446908b638cb68b6e3808ef19326b
a717778a6d90b844d331eeb04c873c23
2.21 KB
Brightmaps/Weapons/TeslaSMG/SMGFA0.png
afc686da5668ee2e1c689722981b783e18fda50c
0137821c4a018b55152a5634042c8207
10.17 KB
Brightmaps/Weapons/TeslaSMG/SMGFB0.png
9936f1283fb707334fb97541b296bd77a9b046ad
e364daabda88bb1453ae2d8ed3e3d701
10.22 KB
Brightmaps/Weapons/TeslaSMG/SMGFC0.png
1fb2177e9ce0cc5f766f5dccc0054be5b6a0ca2c
cf9767ebf6ac3ef8f4e013eb5b3f28c5
10.16 KB
CREDITS.txt
18fb80e29a0b223e25482e3807cac71c894c960c
b62cdfd41b9ffee0d6a4c50c4ef64dca
12.26 KB
CVARINFO
147f758895cc84d24261e6eac5fedcabd2a37e68
2e5f9648a364a2d4d3ba95315914ce5b
217 bytes
DECORATE
8306f550ea0c7397952353e562687326ab32e62e
2af8aab93a70d91a66f23f137c188605
1.04 KB
Flats/ADEL_F62
ca8dd1cb481a4677cfc5d9d441948698a9c2cccf
aea2a08e8dbcab9b16f9e2d5a90511d8
4.00 KB
Flats/ADEL_F76
0e31c918a85994ee249f719663a9d59442b0da4b
46080ce9a22a8f8a6776c0de81e2e2d6
4.00 KB
Flats/ADEL_J18
d326c229c25aa9dd0071e5485d7fbc85a012092f
f7571e1ac978443738df0dfddcf3a927
4.00 KB
GAMEINFO
d214c2e2aceb8a703a3fbc4cc25b889742b7057f
13be8df2d9ae1d55531e330f547d79ab
77 bytes
GLDEFS.BRIGHTMAPS
2d3d2c86790c2294fa02e75eeba87078bb4de702
466ebe9bd2c0c0626042179226f2204b
2.59 KB
GLDEFS.DECORATIONS
70c3757d97fce6f5b103f401760588c706a69cbb
634ce5043e2ccfe4623492e8491d2920
485 bytes
GLDEFS.LIGHTS
b5cd9f015ea23c41e6b37a307efe6dc145382127
b2607c31eb00deb5e527c3c561819a0c
4.30 KB
GLDEFS.PICKUPS
b22047c38c905a802e8e943b9ca143ac1375d5a5
9856b81159008c51c7e9f5d70040e328
253 bytes
GLDEFS.SKIES
1e416db5a48a703083c27225a34ac922f2c00370
286f9c7ebb559910bf86bd76e8bbd538
746 bytes
GLDEFS.WEAPONS
6e5360f83283cf41e4332c13194b866e2d455001
274b3cb652a25aaf64591de4fec66343
1.35 KB
Graphics/Bars/BLUEMPTY.png
62441774bba53599bb98b8b1e1fe3448613a6cca
e82cccedf77fb2614534c7f58673dfb3
5.44 KB
Graphics/Bars/BLUFULL.png
b652825b006bcbe15d3104a1c8cb81412c9cbf80
f10e2e298d6a24f63b61c3ae097142c1
5.39 KB
Graphics/Bars/Credits.txt
a0534f72977cdea08859b091b04828c357e3441a
d51276c313719339c50227a4a472c9b2
222 bytes