doomz-r15test8.pk3

doomz-r15test8.pk3

doomz-r15test8.pk3 is a PK3 featuring 5 maps (Boat Test, DoomZ 1, DoomZ 2, DoomZ 3, Title Map, and more)

Filenames
doomz-r15test8.pk3
Size
20.43 MB
MD5
9d49df1650753b5928dfe51c057a3f55
SHA-1
4517d6d0292c61404012ef107ccf94d9a6084cfc
SHA-256
230aa54b4d2add881200ce321bc01b5aa2ea46e46ff1b34e6c3f7684bd4727bd
WAD Type
PK3
IWAD
Engines
ZDoom
Lumps
3759
Maps
BOATTEST2, DOOMZ1, DOOMZ2, DOOMZ3, TITLEMAP

Incorrect? Suggest a correction.

Maps

Boat Test

Boat Test (BOATTEST2)

Deathmatch Spawns
13
Co-op Spawns
1
DoomZ 1

DoomZ 1 (DOOMZ1)

Deathmatch Spawns
33
Co-op Spawns
8
DoomZ 2

DoomZ 2 (DOOMZ2)

Deathmatch Spawns
5
Co-op Spawns
7
DoomZ 3

DoomZ 3 (DOOMZ3)

Deathmatch Spawns
2
Co-op Spawns
6
Title Map

Title Map (TITLEMAP)

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
1

Lumps

Name
SHA1
MD5
Size
ACS/.gitignore
7c0b18102ef6652497fd68de6b87a4018d160544
3633a0fe8e288f38b6c9f23ab1b78f9e
75 bytes
ACS/ACSNET.o
8c8a27fc05d52cb97645c88747873eeb8bc3f13e
851d29336bff4f6f410eb1ebea8c930b
5.52 KB
ACS/AXE.o
cb42aab896b6bfaa43311439fb7473fdfea9a0f2
f2ead3e6b7bfbb7bc23cd19cee64691f
108 bytes
ACS/BADDIES.o
b1c67ab7f05979cdd9c41c11edf994c83b522c52
b3bbeb1672151fbc782bcbf61b31a56a
2.09 KB
ACS/BASICCRAFTING.o
28325964395d9673e1fd2ba3962ae7c7993ea720
c067f721f2f1187b37a8a43f4aa30b02
2.30 KB
ACS/CONVERSATION.o
4ee14aa49ca7b3d6a23f98dcaad58258e4740084
21c4a9ff67185e5bf8af5c911c2e5cdc
1.23 KB
ACS/CRAFTING.o
ea5485c18970d28039831b3a9f4a4443dcfecd4b
71ca182cd1298bf8a2fb8310e7275b7c
4.70 KB
ACS/DOOMZGAME.o
459eaafcd8eab844a4714f4c022075f20e015e49
b4857b71681d0e8031cf324f98f440ac
10.99 KB
ACS/FURNACE.o
e9c3b10ba0af196c16b7ddbee643ee13ae6c40e2
65c755a0c26e7cca2b3a094c5f3e2bb1
3.26 KB
ACS/MATH.o
36b9d432a6dfb9e0303d75246e51efa85f0b7d40
f3aa897d00f368ce5883d1cd14ea4d43
920 bytes
ACS/MISSIONS.o
a87c49e7ab2cb8fa8ec2a8fd58d3e9f453966413
a8260388675768ac647fd7417ccdd64b
1.61 KB
ACS/MUSIC.o
cb8827122b2b35272f4cd5df42fc7fe7241c3b29
ed807b91812427471d852e147debd2f7
973 bytes
ACS/PLAYER.o
981971d2e9a909e1949a7c9ea0e836f7c76218f0
130f813b077b50a4dca85be8b2852540
7.13 KB
ACS/PROBABILITIES.o
03e069f7b17567aef7d344f778a832c0edad8444
6a069d8b60c8eab2aeca1cd4f87b5a01
1.73 KB
ACS/QUESTBOX.o
562038d128a58e50f30a0a53fd5cfb98a40328e3
44ba5a0d03bde4fb6946cd65403a7ec3
1.78 KB
ACS/QUESTS.o
be0288996f19f4c3a602b6b60792f9d4c4c388ea
677f050560d301202f03959a258b729c
7.70 KB
ACS/SCROLL.o
a874d1e4affa3ef194d72aa7b8f47f19b96ec958
a46c1be24af9c18710d0834f9afb7475
4.18 KB
ACS/TUTORIAL.o
63803f532b977fe0e7ab42d5f0b51ef222c8b5ba
09b6546c5f731bd275f25a99c60f0d19
392 bytes
ACSNET.acs
ed8425f097a3debd2e596bf3b6f75edd1aa94b79
1fbef32e2e173031dafbaa46f4bdb05b
34.85 KB
ACTORS/construction/firewood.txt
a4a9564b08df25a7a7e846db7833f069624c9a94
13d4f9776735f31cc74dfcf15cac0ee5
3.97 KB
ACTORS/construction/inventoryguard.txt
898d35b01870d21da271faa85cbfde949f97a8c4
131171c1040138728b7c57aaa5ba956f
2.17 KB
ACTORS/construction/sentry.txt
10edb0c030d9d61bb17464aa0dacdc4c6620441e
9d0dc8013bf08caa1d76b600306e10f7
5.96 KB
ACTORS/food/berries/berries.txt
0a3d45353faa4afad40b406e07f75e31b037b625
cd0104c3f295ed810cd0bec458864ecd
5.66 KB
ACTORS/food/combinables/berrymash.txt
319bcaa209450f132722536e1d115988854a8f15
ecbdf2afcf3259658d77b6d35393d327
661 bytes
ACTORS/gameplay/obelisk.txt
5a935b2df550bec75ef426dbfb4430c388c90757
fff3bd023a94caf3ca34aae76c53e09c
12.69 KB
ACTORS/harvest/hemp.txt
efe55b811e3677facd185a4ec4fbec4830efa746
173b04b94f581383db16458a4d996553
4.64 KB
ACTORS/harvest/seeds.txt
58e39163c82a017d582a09370b0be4c4feda621c
6c5ecccc2e46f86a64a2af3323d5b6a1
2.37 KB
ACTORS/harvest/trees.txt
47744ccc260f8803427257198f8b538114202b73
8835592b6d4fd010aac589eb38acd023
15.68 KB
ACTORS/harvest/turnips.txt
06a863612c91eb52f08b89ff30678550ae1e91ec
a11751666f0d1b95407ee2b845c275e8
3.82 KB
ACTORS/monsters/apprenticeofdsparil.txt
51bc524b0f984ee6524dfd4c7e9356fa43063d7b
19332285a7110ec52abf03907a2d1876
4.54 KB
ACTORS/monsters/azazel.txt
847f02b6ac940432f6a090036b648cd87db8d892
ad708e4a6cdfd0285890bda148736c05
12.31 KB
ACTORS/monsters/crimsondisciple.txt
e59a217bca8e949bbf0fc706ab25dedde3469aeb
aeed8690af58137a878020711b13e3c7
4.23 KB
ACTORS/monsters/crow.txt
3d79edab639233445044f14e64270caff949ce73
83ea05412f61695342dd40fcc49c7d2c
55.87 KB
ACTORS/monsters/cultist.txt
27e272f83b842940f7229ff0d21b58717d527856
c43cbba99e694373b682d3ca41777749
4.10 KB
ACTORS/monsters/cybersnake.txt
ce21d9e5a64fd24bb4c10aad14094039806798b6
25b45623ba397670cc755181193ccee6
1.80 KB
ACTORS/monsters/daemoniumoverlord.txt
4fa2bcf9a938532cd64ad100e48c53c465b03118
2151ac7cb097e4741bcfb987f93c490f
6.62 KB
ACTORS/monsters/deathincarnate.txt
1b935601696071bfa6af801f92c11b1bf8aa4904
a4bbfd98a912d04372642a7a2a292d73
5.76 KB
ACTORS/monsters/devastatorzombie.txt
6c31aa016627b1aff05b80dd4010184497f11fd5
c6e213dbf18f7eb7085d5af5f5514b79
4.41 KB
ACTORS/monsters/femalescientist.txt
1599febd858049ec28434424afebf707d82041ce
e4584145e1f66d5a1a2749c71368f590
921 bytes
ACTORS/monsters/femalescientist2.txt
f130541bbffb5ac71ff0c15cf4e04e1ed4f0da7c
eb4bfbd273552aa3ed933f6bca0ce2d1
940 bytes
ACTORS/monsters/femalescientist3.txt
f8079c94989817eb9830d8dad680f8c619b71bc6
d5757ebd1273cf57a1f31a0ad5175c9e
934 bytes
ACTORS/monsters/femalescientist4.txt
6ae3c3b53e9de20d7636b461e493c387827a1d27
861ed20c53515bae8e6f25bdb9758442
3.15 KB
ACTORS/monsters/ghoul.txt
904616efb3e2511bc46b399c3398b1fa5f7b6323
f28ac11120e0676fc70ef2ff813c5aec
3.26 KB
ACTORS/monsters/hazmatzombie.txt
15c2a9c143698d537e7d7166a960fd74335739fe
b6f2a1eca1beb253b47d20463c20776d
909 bytes
ACTORS/monsters/impwarlord.txt
2f3d990fa24a19f0d5d79ba3a4dea060b067ae68
2261df263d6f03be3a7384722f02a23f
9.69 KB
ACTORS/monsters/knife.txt
3004628625e0619b3fce9ce045dabc139d39041a
348e72049dddf7130b35aa485f157dbe
2.29 KB
ACTORS/monsters/peasants.txt
63625035d35c552f26f4e7bccca67995a8c5e751
8f68e51b33b1bcdf48cf9fcf34cc987b
1.96 KB
ACTORS/monsters/rottweiler.txt
09a63db7790331295a8162e21bd47e9df7197612
c6d24d0a4f37abc2cebff35a9fa93735
3.87 KB
ACTORS/monsters/shadow.txt
1ff1f9c436e876a5bedd6f082d1cdf70d5dafb23
338a2a9ea0c076ac2052fc2506c3df69
5.69 KB
ACTORS/monsters/undeadpriest.txt
1e26ec1589723a36917a60ee5ada9146bc312609
71dfc8cfb278f7d7d1dc33dc99b99aa6
1.54 KB
ACTORS/monsters/zombiescientist.txt
2bbc6849f2e5ca999da4e34a0e9cc26b64c5e980
afcc8d94556126e6c12fccefd054e1c9
934 bytes
ACTORS/monsters/zombiescientist2.txt
b07e1d9d5ef1e5e3a092e5798a65f2d17bd9dcda
2c5b58acf1eba5402c0f3374aecbb6e9
936 bytes
ACTORS/monsters/zombiescientist3.txt
2963fe9330169fbaaff644fa0e2843887bdacc2c
88a81047ca5a0a91eab34279e2949251
941 bytes
ACTORS/monsters/zombiescientist4.txt
5112f68176ce021f7fedc2845ed54b715bc0fe34
a902c2d3727b9d14f00f923bb59b3834
3.98 KB
ACTORS/vegetation/daggerfallfoliage.txt
af5dd39dc02ba8ba7a32c35a3915efb7b7a159b5
9cc62636c318c421356f44738bc6745b
43.67 KB
ACTORS/vegetation/deadswamptrees.txt
464f57a5cb363d1ccfc485d2fcbd39ffa6355d24
427177517ee69f6e46a911e9ef8f3b5d
401 bytes
ACTORS/vegetation/garden.txt
f30b72ef2fd7efb5a766bb05c597e4b3a6f50281
777ad32229a50764e213d805ed90703e
619 bytes
ACTORS/vegetation/necrorocks.txt
20d62a41c8b04794821fbe40cd595c9b0d383f0e
ed679369108cae68b2d66437aa08f4db
2.30 KB
ACTORS/vegetation/smalltreesandbushes.txt
8711138def9234ba9e648fc8dddf84338b5ca47b
c70f62374a59427039399e15eb2a986f
748 bytes
ACTORS/weapons/axe.txt
52dc8d8738a4a65e6f7939b27b70c3d272fb0ea1
007ebd135205d7887a88e6d3c4a6009e
3.72 KB
ACTORS/weapons/bow.txt
87019209786d9ccd5f891e48a4248b192a873703
f9bcfb9e72c60bbcb0c8c6505421345b
9.71 KB
ACTORS/weapons/casingspawners.txt
2c8d4e060b047ce5743488665aa4fb7e2826cf00
b09fe25f1ca5da7e82fe1f33b77bc088
2.26 KB
ACTORS/weapons/flaregun.txt
f2bf4b5255cdcb505937cef8010bf5594fcf0000
e6de74251b078e262e799555d5473851
3.36 KB
ACTORS/weapons/gascan.txt
a0df62d7096a21b10317ac53855a02b47be0b9a3
e05c2928e033522b808ccf072c54188b
6.71 KB
ACTORS/weapons/glock18.txt
3a6e2bb1e251b057e67f413e2508683702c61820
47a4f917794dde903e5495e06b87aa89
2.33 KB
ACTORS/weapons/huntingrifle.txt
7ed8e503c388052afef36b41ebae162e270f459f
84871b3a20ed64aa75b0c8a89e796019
11.31 KB
ACTORS/weapons/wensternshotgun.txt
5d42e91f2a1b011848f1df7b6988275a72f5b32f
a3865f40198fcbdc610d468ec62b7552
2.40 KB
ACTORS/weapons/yellowboy.txt
5ab31cf532f939977fda6582dc420ee532900237
32de64b7ff41fafe03b9815979b5bb06
2.39 KB
ANIMDEFS
93d4af402bb1ebbd6dc2bdbfff63fcc42be1cfcf
a12e67702950bb9d0627c00035f742a7
59 bytes
AXE.acs
1237fdb32d39d76b8ace588fe8b322b31b397ccf
41293a13dcbcda40d463ab4ef925e4f3
276 bytes
BADDIES.acs
4027b7f62b8e789b3e132a0fe7fb112cd0d18003
af70002217a0869486a9480f02463ee4
11.91 KB
BASICCRAFTING.acs
435efd9a67bec1d94423aab657831f938c5b1d46
b6696f3325b01ff175218de52c44690c
8.89 KB
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPC1
3721026b58a563c97ff5acbac7117d8fa9a4f16b
d3c8d326de51f82c85568e4554d706d6
1.00 KB
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPC2
a902543ced37bdba3489c75880fae281ddea5742
98fec8fbc497c0b6190bd35b67e6d3fb
1.07 KB
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPC3
55cd4b41790c8da49fefd2434ca6dbab10bec36e
3f5837a502d93ef183969b5f169572f7
986 bytes
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPC4
f840ac93d3f762f448d051b1ee1bf3cf0de58c72
56f2fcebffec6c52ec579d59d8467d5d
1.07 KB
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPC5
2516c6597bed208c00d089956d0869405e3adc5f
cf26586ea83eb93e211e981e17762011
1.09 KB
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPD1
143131e56c7f2e04401f41b31357451379421b4a
7782c707e06db5abadee510888b0b021
1.00 KB
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPD2
0c5d8d6cb3f0b2934a31811f42750154e4e03e13
1004270093be0d39626081da380c7d5b
1.00 KB
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPD3
3b6a9ade9a43adf3a7d0db9be29801d978d2e9a7
533689dcc919b349c4da8a7941c18baa
0.98 KB
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPD4
896356f14fbe9b674f867b29896826c1f8282231
278cdaa84187c49e6ab2e3c4ebfe5a92
984 bytes
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPD5
5ac571a0ef54f4400faed8653f8160ae0a620888
adfa9df556bf0f5ce5126f0ce1bbb160
950 bytes
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPE1
48f47e503c0c4fa25e66cbcf49423a754510a58a
e00b909db6f1d1725f53fb5c272269a0
935 bytes
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPE2
1bc71750173a02b2f017e64782c1e1c1e92f1c8c
9a55bc3cd384e71147fe1e2e183d1941
941 bytes
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPE3
dc8120b24f07f95e09f2599ddb6ae5b0e9f7c5f1
a2922c0901c415461eb9eaea81f1a0f6
0.98 KB
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPF0
37125a00f93201ba86b51e0720dd6b03b950d52f
2143ca3894daffa6d5f2ca53b12c1f11
1.08 KB
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPG0
a77c18928b9ee03dc5c17841a8a8879ac70df749
53f02e931b08c75fa9c119d30496074a
1.57 KB
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPH0
1f7b48afc302d0b76a67816f045019301999f522
76c50ee48adeed5ddc8fb7c378589d96
1.58 KB
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPI0
b2de6f1802e8a12a6f6b03eebb901e1ee36065c7
b97b8c53fba180ba3194114e7bb54e03
1.83 KB
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPJ0
5303dd3347edb3058de30426a6dbb3e62a547094
10a29b1d0292dc9d6a3939567aa411b7
1.44 KB
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPK0
4fc50c6539f179a71399ed4ff5fc1fa56dcb1377
5b7b9948137070c6b484ee21f7b33f09
1.25 KB
BRIGHTMAPS/monsters/apprenticeofdsparil/BMAPDPL0
8261533479b8e00a4c2ec7c7cb49f2af9247a837
e03da6316779d66210a703efb4252966
1.11 KB
CONVERSATION.acs
97de8916dd52fb2a2264643b69b88393efb33a6d
de0186f007754b929d6f7eba97869d72
4.09 KB
CRAFTING.acs
b5d61b6fddad679ea8deacc8ae63a1214f6fe596
33972a284c8294e761a94fa6806781ec
13.95 KB
CREDITS
c038bd221f0b4a0d9f910b20d94ab42be49d1340
31106724d4ed7a564a3b46f090105fe1
6.11 KB
DECALDEF
24ed2df14ef29748890817e2a0ec0b1d141118a0
3c4ab717f299f37f081ba70578ea79b9
133 bytes
DECALDEF.bow
bb0676cf35270bb9d0cf4b1114c3872091f36da6
9d4e393f8405346a6c4ab5f32774f58f
145 bytes
DECALDEF.devastatorzombie
b148b0633b212c43f5a477e9ff5948f3455a188a
20742458c688cd8b525973069b0aadaf
937 bytes
DECALDEF.yellowboy
fec3125eea462398559fe1aa0db48bb6b6f7b29c
482cd47a1cbae813ae8c4a4e38eab529
34 bytes
DECORATE.AMMO
ae4449fd393785a2523b2cba0ffe9341948bac98
233807b2daa2f3b265cb655a2ac5e9ba
2.01 KB