super_demon_-_legacy_of_kaiser_v0.23.pk3

super_demon_-_legacy_of_kaiser_v0.23.pk3 is a PK3 featuring 18 maps (BOSS20, BOSS24, BOSS25, BOSS26, BOSS27, and more)

Filenames
super_demon_-_legacy_of_kaiser_v0.23.pk3
Size
97.64 MB
MD5
adc9d3d6147af263dc7c10f35abc606b
SHA-1
50cd96cfe815494d5415b327f09b5d59fb4280c5
SHA-256
3d6a6e9c4aef86ce28eb161b607e94b7eff8f4539a32266ed566c491ee630532
WAD Type
PK3
IWAD
Unknown
Engines
Unknown
Lumps
6099
Maps
BOSS20, BOSS24, BOSS25, BOSS26, BOSS27, BOSS28, BOSS29, BOSS30, BOSS31, BOSS32, BOSS33, BOSS34, BOSS35, BOSS36, BOSS37, BOSS39, BOSS40, BOSS41

Incorrect? Suggest a correction.

Maps

No image available

BOSS20

Deathmatch Spawns
23
Co-op Spawns
4
No image available

BOSS24

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
4
No image available

BOSS25

Deathmatch Spawns
4
Co-op Spawns
4
No image available

BOSS26

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
4
No image available

BOSS27

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
4
No image available

BOSS28

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
4
No image available

BOSS29

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
4
No image available

BOSS30

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
4
No image available

BOSS31

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
4
No image available

BOSS32

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
4
No image available

BOSS33

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
4
No image available

BOSS34

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
4
No image available

BOSS35

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
4
No image available

BOSS36

Deathmatch Spawns
42
Co-op Spawns
5
No image available

BOSS37

Deathmatch Spawns
38
Co-op Spawns
4
No image available

BOSS39

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
5
No image available

BOSS40

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
4
No image available

BOSS41

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
9

Lumps

Name
SHA1
MD5
Size
ACS/GLOBAL.o
6f92efc1032b37e509cfb399da201cfb8d2ac051
e0e7d1fd0fd4603ce258fa6255cc35b0
40.91 KB
ACS_Source/GLOBAL.ACS
dbdfa72132801fc8bead01d2bfb3e4ae4d8b07bc
b6791576195024983c1ad3b9d91bfff9
133.91 KB
ANIMDEFS
b582fcace6d0f67023fc1136fba42b18bd9c384d
4bcda1073b9243ed2b85053f67164d19
2.09 KB
Actors/Ammo/Cells.spd
7b8fa9333ab44e4c903abb8a847851bc3f38b276
0b4d9448ef5c3f378429a627835f0185
1.49 KB
Actors/Ammo/Clips.spd
f77d5e3aa9ee2b3bafe57cf260919e22c00c158e
6f96c497b48133476d4ad3c981fb8514
1.40 KB
Actors/Ammo/Medieval.spd
c050fb60b506455b239826a4c2418a02bd633165
328cf8d0a513f71e2f8c1a83e407e172
2.05 KB
Actors/Ammo/Others.spd
8996f7e21b574428f34f2fb1cae8b1528de0e0a7
72c2223a37f2086aaecfda5db8aa88e1
2.28 KB
Actors/Ammo/Pickups.spd
d40c62b6e7477d0710bec89bb1cf7678f78de3e3
6e26bcde5fc95d32e6a4b3d49bf43787
833 bytes
Actors/Ammo/Rockets.spd
f57834d676893a6f095e5b2908dc58353864394a
ed4228e6fb77c3622b888f493ec7b9ce
770 bytes
Actors/Ammo/Shells.spd
e8ac990ba673c66dbd79fcdded32ba1ecf5092d2
fb1da330967206985428d756a7d619b9
1.07 KB
Actors/Bonus.spd
5b74b7af0166970d7bc3752695e2393de6ca1f0e
a01f9585758f5a6e7b6894a3dfba2d3e
5.79 KB
Actors/Bosses/Annihilator.txt
3ce6a5183c58e6d28cb14793376091a55ab66ab4
298deb87fc101303a0266c9f388152e5
2.16 KB
Actors/Bosses/ArachnoShredder.txt
8fb340aa3025f995bbd2b93b3a955d642916bf12
7d49a355b590ed1209b229e2169ba88f
8.64 KB
Actors/Bosses/Argus.txt
9812c1646f834790a24e0582683820a534afc5b7
9f5f9aa8553f3a1894c53f9ef0d6b79f
3.89 KB
Actors/Bosses/Aurelion.txt
f6045a982131f1d765e3c5b1a327011fcad7ff55
d3c8b754f780a93db9e404527f9136dc
16.10 KB
Actors/Bosses/Avatar.txt
1244743e99b9f38827c262134bcc4576b5613b83
350673ac92d84c0ef32c917e763249d8
2.65 KB
Actors/Bosses/Belfegart.txt
3bc74e59906b6666b42ad0406eafcd7ac5f02b46
7c150c09b9a0d09183eba80073a227ae
18.25 KB
Actors/Bosses/Bormereth.txt
3bf37dd12bda81f94d367cabf03d11d4f09b8ae9
36302f7adafb3cce57af79a21a96ffd7
18.06 KB
Actors/Bosses/Bruiser.txt
932e152d61de0c3a547bcc2038b9f0f23cf38a04
b2b26aa34538117ee6bec997c3f13cc1
4.45 KB
Actors/Bosses/Centaur.txt
a61ba457338b218e0f0276419b3ff41a1b6e2558
53b68332f14b06e7724c7c23973b5bb8
5.88 KB
Actors/Bosses/Commando.txt
5d63f81cf6c72de69d5a0bab8e4ac9e0d0851720
c33c7236f70729c4ef32ffcbe3fcd98a
665 bytes
Actors/Bosses/CyberProphet.txt
9d266ba864d3ec86942d110a879a3ddcd2925ae5
b8fc8c46012b3655e54c33e609bf2513
24.25 KB
Actors/Bosses/DeathKnight.txt
1f283f14ccdcb3dfc33352f73907dc75f2c42850
4664ecc4d0f22f8008829fe97c66ef14
17.87 KB
Actors/Bosses/Emperor.txt
9a564faed317c799958ecfb9c9601eff2fe48f6e
823a4b0985ca33918516b97ed63fe94b
17.31 KB
Actors/Bosses/GGR.txt
476f7588ea326765ccf4b1dd645a55bd7272ecf5
3beadfdea18a0471c2e99928c11eea1e
68.45 KB
Actors/Bosses/GLDefs/GLDefs.Emperor.txt
80789c43c3eed1efa28ddeea4b41dc81defcebc8
9da8621cfef01de4f41e880ec3b859e0
5.55 KB
Actors/Bosses/GLDefs/GlDefs.GGR.txt
42e4b7d8e89004be6ffc8489f1ac5adceeeebbf6
79a31c325021b775d8d97b645481b4a3
1.37 KB
Actors/Bosses/GLDefs/GlDefs.HellSmith.txt
eaeead809fa400db1f290607a6fda8512c581ff7
7f7b3d9101ab54570cf6df2f7f59d0b4
5.66 KB
Actors/Bosses/GLDefs/GlDefs.OCS.txt
c3884e1ea63fa72d4d6af1c728a4ae48a6d521ee
19def9920c129f5b692e1bdac13ac0d0
6.70 KB
Actors/Bosses/Gatekeeper.txt
c1a40317cd2dffc0ed6172ed5adc2d4497967449
250b26207a4db4ee6c80efb863405884
10.31 KB
Actors/Bosses/Guardian.txt
3470c2e8fcd6ec4101ef7cef2fa5835f64783852
ed1f72ea67778917b9739ca3f15af718
17.17 KB
Actors/Bosses/HellSmith.txt
793a5c39e30abd2e697267a8fc5f688a66b41586
f07539105eb81193880faa69cb450ee6
36.64 KB
Actors/Bosses/Hierophant.txt
02f68b47542af48ceb9703f46b13817018033ec4
820fd579a5f3827d90ef4364c0165aa1
10.33 KB
Actors/Bosses/Junger.txt
1345bd454ad8d0c91deb7a46a53301cf88296259
9b2333814b91aba6d8507ebea5233260
21.04 KB
Actors/Bosses/Krieger.txt
97e7fd06b44d80e031bfe17544a69539575b2175
2ed22e92f3a3672f2d814caf220a42fc
14.88 KB
Actors/Bosses/Lich.txt
314ec7043d07e7b488c64fcf726ce13bb9e777cf
98f15ccfbb60ca80b1b6e21ad5900e34
2.13 KB
Actors/Bosses/Muicifircas.txt
6bb94059a2976c894c3121deab64c75a7443a543
de75a02770fb846470b9bf43354cadee
27.14 KB
Actors/Bosses/Nosferatu.spd
115d3970ed6de695d84387084c30a124e5732334
007cb57ad7377cae41b6ba57383ee6e7
4.42 KB
Actors/Bosses/OCS.txt
18d5f858229d67c414968522693c65b406daf391
f7afe4058c05aadbc372ff5e84a2e1b4
19.80 KB
Actors/Bosses/SlimeMonster.txt
94c991ee0136233e10ba6b485282cced02030eb3
77ddf1911cd8022025a462eab4a49a51
18.56 KB
Actors/Bosses/Thamuz.txt
4306925cfba465b4d60ae766467ea6288f462382
27142cc4a480af2070959d783c273444
21.27 KB
Actors/Bosses/azazel.txt
97ec3b51c5ae4402ed2797bd0142572694f460cf
82214bea265f352c641824cb9944ec1d
2.43 KB
Actors/Bullet.spd
862027802bd6c7519a3a4b9368857fb1f11f222a
a65b9dffd1506dd51690405ba19a7fdd
4.65 KB
Actors/Casing.spd
98203d6fd3f19a8fb8f3363658a00ab93a7cb31b
1617e11b5e55b1d62b4d773d53e571da
9.49 KB
Actors/Classes/Android.txt
bf77e0af03ad94a307bfcee67330ad06603cb2f3
0b00f378a4aa9adf07725488751f0143
3.93 KB
Actors/Classes/Avenger.txt
1ba0b690e539f8e817af8683a2381beac8fa6a18
140ae9e0052bb493781ace5de31328e1
4.38 KB
Actors/Classes/Huntsman.txt
dc2503ff182dab7614772c8abbd093ba5df9f3ee
1fbf3caaa009586b100edd52ddb73a7a
4.04 KB
Actors/Classes/Marine.txt
853c36e9a63832d6c5e37d970b9168e82a72c30f
24097174e62c35da6ad7b0876663ba4e
4.07 KB
Actors/Classes/Renegade.txt
4a8357b03bbc5794de26d9084fdcec00e1ea051c
0f5b47b2fb6b7dc6f94d4548f4957e9e
4.10 KB
Actors/Effects/FX.txt
005b5fda8048258f8b32941c55c9fd2752ca94b7
04317dbfe98acfcc666d98ec7c042e1d
13.54 KB
Actors/Effects/KXBlood.txt
5c5f1d3bd339bf638b7adb90972cb4d7b1e03be0
75ff98228ab1ecf9613cca5fd4010612
2.38 KB
Actors/Effects/Revamp.txt
2d8e0de075260de0f31f46d40c99ccc1ed05438d
96f4163c2c07df364eed48f972f5f8bc
1.80 KB
Actors/Effects/Thunder.txt
23620aca33ae19f87925f69474d993e907339ed6
3a86608d34f4af1ed3501156cd5e47fc
2.26 KB
Actors/GLDefs.spd
40e264f39e2d09a2a709340249e1a3c0635d640c
fb1b3e43ad8e0b682f9c210f1bd4dd70
29.35 KB
Actors/Global.spd
0c1f9a82c38cce540dd7a6b0e1107a7985e980e3
e068cc0bf661f99263434fc8294806cc
8.13 KB
Actors/Gore.spd
a4398067a093fb1667f2c3887eba9b87b7e53f0d
0992691f736cd6ee3a5503f92db3fe93
16.72 KB
Actors/Maps/Decorate.BOSS36.txt
837fa4a2112c23daa2fc77acb6994618e6dc7bc8
f44e0c24751afa44c21f1ad377ccb29d
115.40 KB
Actors/Maps/Decorate.BOSS37.txt
b5501daf7f0ac9411d1af09e1eb6c5a99a9aacea
a0506d93b1525efb02043e6d8ed392f4
4.26 KB
Actors/Maps/Decorate.BOSS39.txt
80dc51d95ac78aa782c2fc2b77cbf087d5e7ea67
224cddca9e4dcac73d88464148bf883d
933 bytes
Actors/Maps/GlDefs.BOSS36.txt
41f4586877743a750a84aab813089ee4b2c9f245
a48cc4ef0e84c6036d7987f389186222
3.09 KB
Actors/Maps/GlDefs.BOSS37.txt
184089cb0a721cda3e0279870b26090d221fe04c
c5371a66d046c9ce66b12a77522a795f
2.29 KB
Actors/OperatorC.spd
831584e404593d0503ca5e2bce8d8aff78f631b0
e46487073e10772dd55e68936b9b418b
772 bytes
Actors/Rewards.spd
f81f3b0232399d1bbfb43973ad98ebbb24fdd8c2
9d8bbf2b621b6427a87fb207ab1de883
1.31 KB
Actors/Weapons/Assault_Rifle.spd
7cbe8c27880ee584864dc565fd75eb3e4563752f
dc76544dd0bc53ae10c8cdd21641bc7f
5.04 KB
Actors/Weapons/Axe.spd
d27fb4ed0900d82632103570f48d55e04e1fe507
f6a85c21a68055c12977cfcd8218aba6
6.80 KB
Actors/Weapons/Chainsaw.spd
deffdcd1adad84995e8e9516c854fc7a2ebb5d49
3e50808b383e1fe7b8329ab6b38aa0cc
6.88 KB
Actors/Weapons/Comet_Launcher.spd
d9e793f86309467ea2fe924d6c871381074e4212
6ad5109a7de2ba42bc0442b84799a08f
10.44 KB
Actors/Weapons/Demon_Tech_Rifle.spd
4a6707f63181ac9a0fc38aed4918c9049d524fa3
d8c49b9b2db50b244826f1ad8a8b1a40
6.58 KB
Actors/Weapons/Dual_Plasmagun.spd
bcc16fb6aaef7143fd3408fd20d5bdd9d3e0ce7d
f3036bd96f9cbc452af4070492cf1086
14.11 KB
Actors/Weapons/EFG9000.spd
e5d2e6b06e13240b0778a4ccfb542950aceffc15
dc9cde86ab6aa045a7329e06a40e644e
10.38 KB
Actors/Weapons/Electric_Gloves.spd
c7ba7f79109f28e084d223fbeb3bbf0087d45f33
74ac828701c0b035d19129938593acbd
5.08 KB
Actors/Weapons/Electric_Shock_Rifle.spd
50866454734fa37b43c5239e098664529c7076c7
760a8e92cbc07c0fbe3a9d0139b87673
10.88 KB
Actors/Weapons/Etheral_Crossbow.spd
8d9b10cc3fe528584f8b7b59ff4c43eff1b39104
a8cc252ec1a0855b591f18180a91456e
15.03 KB
Actors/Weapons/Flame_Sword.spd
85f205ad06f156e69501f279e7735dbde9c80bcb
9fe713108a9dbbae9d7b615a95c83a53
12.68 KB
Actors/Weapons/Flame_Thrower.spd
f1167e64276d99b42a69d61d53a1947a6967799a
e19a9a678a6aae899207c42b9970f608
21.81 KB
Actors/Weapons/Frost_Fang.spd
1f4b559071b16d66c03e18a898f4451bb1a22624
ba4e4f554f244c4fb40a2f86e2ffc4f4
10.69 KB
Actors/Weapons/Grenade_Launcher.spd
2166a8e102c4e377739da400d47071a6a8165a94
783fada0d6fe08b0dbc6ee182b606ba2
10.28 KB
Actors/Weapons/Grenades.spd
168246615b7b9fab69fd73df4430324018c2c0ce
5dd683b37c0a9bdfb514baf32752fe50
1.92 KB
Actors/Weapons/Hells_Maw.spd
d45282908a81325184af7b02ab1a8f59b4ce8797
fb239ee814dd7cd015d2c4a4acbd7b20
10.48 KB
Actors/Weapons/Hooks.spd
1887c5b796fafe2158419bce7ae1488591a23760
df144357855bb74b35b30e63853f6f33
948 bytes
Actors/Weapons/Impaler_Crossbow.spd
faeda4d2f304c8e996890d5f01ca06fdd65de4de
326d9e293956a6b44014022a037e3726
14.99 KB
Actors/Weapons/Katana.spd
eb42acfcbd598a230158475bc8edd36773898e6c
494fcfb53258c98d5dda1b29510c4c85
6.92 KB
Actors/Weapons/M60.spd
dbcbd953191d9c098b1135aef281eff58e953d96
4833131e78a35b19d5b320205a5180ac
8.36 KB
Actors/Weapons/Minigun.spd
45855a75a1da5ab483204d38b8f1304d54373926
3f75ad85885b0fbfaac14f1d57231148
14.59 KB
Actors/Weapons/Pistol.spd
1eb222451b8d127efdc61d75e25d7c959e02e14c
7d8961c37d2c2089caa274c4b37e3de1
8.25 KB
Actors/Weapons/Plasma_Rifle.spd
ed03a27aa44c7166680791333553ab80910c607b
006e71d8e74fdf5618e7ad70581e4e9a
13.85 KB
Actors/Weapons/Quad_Shotgun.spd
2bbfc3d5aa05c2945361143b7f37492d6630d4b7
86cae3b96f01537abcd544245700c524
10.16 KB
Actors/Weapons/Railgun.spd
5a2137e9e03e4598ee5316602ea0cb9dba8bc3cd
2a6c9c64c0d260e7c6a00fd1ae0b7d7f
13.39 KB
Actors/Weapons/Revolver.spd
24b83461ad04e20c26a08153a47695d030b9ff9b
c9ec9bb88032a741b8460345feee7821
11.36 KB
Actors/Weapons/Riotgun.spd
b39997a6bc41c5ce1bcf6c93d6936a841c47d84e
22fe009d16c65228a9a1c0202d201c24
22.63 KB
Actors/Weapons/Rocket_Launcher.spd
767477873bd61b02e6e1ec0911d9a4bc752aa1fb
c5387b5b4bd1f15850bafccaf7bc452b
9.57 KB
Actors/Weapons/Saw_Thrower.spd
cf0f2aec464fc772b2be6def349dfdbc7f34e2b1
34486351a7051a54e317b58a990d5ab3
5.28 KB
Actors/Weapons/Sawed_off.spd
c46b083732d3df3597acc590b042eadf207a9b5c
e121c3a47d734f8030ced894f226c84e
6.47 KB
Actors/Weapons/Shotgun.spd
f8190cf1cb700586efc0d101704ae0de87368146
a8a1f0ed720ae2175112f40c10b55144
8.62 KB
Actors/Weapons/Skull_Staff.spd
f06e482176287f7da0e6e4a2ff74f4c8e2fd84f1
fd247b01a32bdbdc672eec8371f452b0
10.75 KB
Actors/Weapons/Super_Shotgun.spd
3dfe053367cfad8714b389b951e5f2f4fb9591ca
ba61af0f313beb01fd0416cda2e1ae59
9.81 KB
Actors/Weapons/Ultra_Shotgun.spd
0ae53eb2d662af08649cc82cc84761047429e582
e30c65a98075aa5b4d16188b14cfcf93
9.60 KB
Actors/Weapons/Vindicator.spd
8e6083077a4d9d515a64dde92b6cff61036b2a93
c9a5a30658ba57a221f38cfc07aa16ab
10.03 KB
Credits.txt
78f89f7a8a8c3a746fc01f75be4de2ba5bf5042b
41b1fc86dc3132b97424603d7e47535f
298 bytes
DBIGFONT
ce30a941585e0efc31fffa0727c7ec54b560af5a
d561381a0ddcc20fa1dddbed91d70b0f
9.75 KB