The Ultimate Doom v1.9u

The Ultimate Doom v1.9u is an IWAD for BOOM featuring 36 maps (Hangar, Nuclear Plant, Toxin Refinery, Command Control, Phobos Lab, and more)

Names
The Ultimate Doom v1.9u
Filenames
d.wad, doom.wad, doomu.wad, orginaldoomiwad.wad, ult-doom1.wad
Size
11.83 MB
MD5
c4fe9fd920207691a9f493668e0a2083
SHA-1
9b07b02ab3c275a6a7570c3f73cc20d63a0e3833
WAD Type
IWAD
Engine
BOOM, DOOM
Lumps
2306
Demos
4
Maps
36
 
E1M1, E1M2, E1M3, E1M4, E1M5, E1M6, E1M7, E1M8, E1M9, E2M1, E2M2, E2M3, E2M4, E2M5, E2M6, E2M7, E2M8, E2M9, E3M1, E3M2, E3M3, E3M4, E3M5, E3M6, E3M7, E3M8, E3M9, E4M1, E4M2, E4M3, E4M4, E4M5, E4M6, E4M7, E4M8, E4M9
Hangar (E1M1)

Hangar (E1M1)

DM Spawns
5
Co-op Spawns
4
Par Time
00:30
Nuclear Plant (E1M2)

Nuclear Plant (E1M2)

DM Spawns
10
Co-op Spawns
4
Par Time
01:15
Toxin Refinery (E1M3)

Toxin Refinery (E1M3)

DM Spawns
9
Co-op Spawns
4
Par Time
02:00
Command Control (E1M4)

Command Control (E1M4)

DM Spawns
9
Co-op Spawns
4
Par Time
01:30
Phobos Lab (E1M5)

Phobos Lab (E1M5)

DM Spawns
8
Co-op Spawns
4
Par Time
02:45
Central Processing (E1M6)

Central Processing (E1M6)

DM Spawns
11
Co-op Spawns
4
Par Time
03:00
Computer Station (E1M7)

Computer Station (E1M7)

DM Spawns
10
Co-op Spawns
4
Par Time
03:00
Phobos Anomaly (E1M8)

Phobos Anomaly (E1M8)

DM Spawns
9
Co-op Spawns
4
Par Time
00:30
Military Base (E1M9)

Military Base (E1M9)

DM Spawns
10
Co-op Spawns
4
Par Time
02:45
Deimos Anomaly (E2M1)

Deimos Anomaly (E2M1)

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
Par Time
01:30
Containment Area (E2M2)

Containment Area (E2M2)

DM Spawns
7
Co-op Spawns
4
Par Time
01:30
Refinery (E2M3)

Refinery (E2M3)

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
Par Time
01:30
Deimos Lab (E2M4)

Deimos Lab (E2M4)

DM Spawns
7
Co-op Spawns
4
Par Time
02:00
Command Center (E2M5)

Command Center (E2M5)

DM Spawns
5
Co-op Spawns
4
Par Time
01:30
Halls of the Damned (E2M6)

Halls of the Damned (E2M6)

DM Spawns
5
Co-op Spawns
4
Par Time
06:00
Spawning Vats (E2M7)

Spawning Vats (E2M7)

DM Spawns
5
Co-op Spawns
4
Par Time
04:00
Tower of Babel (E2M8)

Tower of Babel (E2M8)

DM Spawns
7
Co-op Spawns
4
Par Time
00:30
Fortress of Mystery (E2M9)

Fortress of Mystery (E2M9)

DM Spawns
8
Co-op Spawns
4
Par Time
02:50
Hell Keep (E3M1)

Hell Keep (E3M1)

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
Par Time
01:30
Slough of Despair (E3M2)

Slough of Despair (E3M2)

DM Spawns
5
Co-op Spawns
4
Par Time
00:45
Pandemonium (E3M3)

Pandemonium (E3M3)

DM Spawns
7
Co-op Spawns
4
Par Time
01:30
House of Pain (E3M4)

House of Pain (E3M4)

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
Par Time
02:30
Unholy Cathedral (E3M5)

Unholy Cathedral (E3M5)

DM Spawns
5
Co-op Spawns
4
Par Time
01:30
Mt. Erebus (E3M6)

Mt. Erebus (E3M6)

DM Spawns
6
Co-op Spawns
4
Par Time
01:30
Limbo (E3M7)

Limbo (E3M7)

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
Par Time
02:45
Dis (E3M8)

Dis (E3M8)

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
Par Time
00:30
Warrens (E3M9)

Warrens (E3M9)

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
Par Time
02:15
Hell Beneath (E4M1)

Hell Beneath (E4M1)

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
Perfect Hatred (E4M2)

Perfect Hatred (E4M2)

DM Spawns
5
Co-op Spawns
4
Sever The Wicked (E4M3)

Sever The Wicked (E4M3)

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
Unruly Evil (E4M4)

Unruly Evil (E4M4)

DM Spawns
6
Co-op Spawns
4
They Will Repent (E4M5)

They Will Repent (E4M5)

DM Spawns
6
Co-op Spawns
4
Against Thee Wickedly (E4M6)

Against Thee Wickedly (E4M6)

DM Spawns
5
Co-op Spawns
4
And Hell Followed (E4M7)

And Hell Followed (E4M7)

DM Spawns
5
Co-op Spawns
4
Unto The Cruel (E4M8)

Unto The Cruel (E4M8)

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
Fear (E4M9)

Fear (E4M9)

DM Spawns
6
Co-op Spawns
4
Creative Commons License