alphatiusdm1.12beta20.pk3

alphatiusdm1.12beta20.pk3 is a PK3 featuring 11 maps (Quarry, Sediment, Magma, Stronghold, Frostbite, and more)

Filenames
alphatiusdm1.12beta20.pk3
Size
12.97 MB
MD5
81184eb67663e8436c4f9d630c071a41
SHA-1
c0c599db8246f28417eddc497b168500855b7dde
SHA-256
289e41e1f4fc053784e9e9dd9167dadb3f03c5cc38d35fb365c7278ae15fbcb1
WAD Type
PK3
IWAD
Engines
Lumps
687
Maps
ALPH01, ALPH02, ALPH03, ALPH04, ALPH05, ALPH06, ALPH07, ALPHDL01, ALPHDL02, ALPHDL03, ALPHTUT1

Incorrect? Suggest a correction.

Maps

No image available

Quarry (ALPH01)

Deathmatch Spawns
7
Co-op Spawns
1
No image available

Sediment (ALPH02)

Deathmatch Spawns
9
Co-op Spawns
1
No image available

Magma (ALPH03)

Deathmatch Spawns
6
Co-op Spawns
1
No image available

Stronghold (ALPH04)

Deathmatch Spawns
9
Co-op Spawns
1
No image available

Frostbite (ALPH05)

Deathmatch Spawns
8
Co-op Spawns
0
No image available

Asteroid (ALPH06)

Deathmatch Spawns
10
Co-op Spawns
1
No image available

Torrent (ALPH07)

Deathmatch Spawns
7
Co-op Spawns
1
No image available

Cagefight (ALPHDL01)

Deathmatch Spawns
4
Co-op Spawns
1
No image available

Outpost (ALPHDL02)

Deathmatch Spawns
8
Co-op Spawns
1
No image available

Flood (ALPHDL03)

Deathmatch Spawns
6
Co-op Spawns
1
No image available

Tutorial (ALPHTUT1)

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
1

Lumps

Name
SHA1
MD5
Size
ANIMDEFS
d9eaf3ce43bf57bc97c0a1eff6e0940f54beacae
6f280d803aa461c867a84fb4833ec22b
88 bytes
Actors/Actions/AutoDrone.dec
7a821b917cc9c53e541ad6ceff5596685c7d754e
145c4d87df41a3196cd434c37391ef17
1.16 KB
Actors/Actions/DecoyHologram.dec
a2158d0295ef05538569efaf6599f71cfe97eb54
24bd8287b240563b4a0373df3c490473
3.05 KB
Actors/Actions/PowerBrace.dec
09e4611aabaedaa9959827e915e24b6e589b0b45
f23b05bf03cd14141bc9c298c9da20f0
607 bytes
Actors/Actions/RegenZone.dec
a16c643057a514084dbf890888512214696d97bf
cd0dc3623040fa302a91fbdc16d89872
972 bytes
Actors/CVARInventory.dec
2da21be9547d7a5b6a763a4eff2abadf2c47ed65
86ca7ea927a0a4beea2f35c24afe6d20
1.38 KB
Actors/DamageNumbers.dec
5253670cdc16c53de8317950ea9ef1a533afe3e4
a417d103fd1d8ff27759aec0de84cd23
3.69 KB
Actors/Decorations.dec
a2415141207d28a4dd2e5d9bbac1062c0fbb63f2
24d091967868fc91a7ecb420b23db20e
930 bytes
Actors/DummyActors.dec
88b5b96076507d34e5b2f304e8e8f61f66fdc649
ccc8c7a478360ea3a93d1307b19cf86c
2.09 KB
Actors/Effects.dec
a722a116abd83a9783082576e4efb19448b73150
1c8df0475c205f7609922b2d92336bb0
369 bytes
Actors/Explosions.dec
d80b2f81888b39561aa43a7bccc649da0391c67e
58c4e7711ca77affc2a93030ee8b77ea
1.91 KB
Actors/Flashes.dec
6b0c4a0c8518cd05087f1ce63ef215f531e30643
7241802e789a9ed41474494adca243d3
1.58 KB
Actors/Pickups/Armor.dec
e252306140ff458688cc725a6675f7152fc97ac2
7e36cfd5bb5583914927be326b8b104b
825 bytes
Actors/Pickups/GrenadeSpheres.dec
efc31c3305590edd56f0a0a080dc332a212409cf
bbb83d2f6124415f823a19d61ba7f9bb
3.08 KB
Actors/Pickups/Health.dec
a7b809831f4e1eb6b21b46339ca68b54dd64511d
98826c475adac820915c3572c05acaae
367 bytes
Actors/Pickups/Powerups.dec
57cc13e65028349a6857a09418086ba111a445af
de96f0fa45e64b01b02588cf2b68c9fb
1.21 KB
Actors/Player.dec
320ac4e73a6ef28abe961d8f7ab68bb66a4d3e67
0dede1c60e8f7e67aefdd620b63994c3
2.33 KB
Actors/SoundActors.dec
a13355f101b42638b4cbec96fb0397f763df42f8
ab6cacd572e4141996e7c036f7347a07
283 bytes
Actors/Tutorial/TargetPractice.dec
9d2fb6357380ac5865105bf37aaddb162f1fd78d
16d3fda272f8d9e3ad56430778f4ca09
756 bytes
Actors/Weapons/Ammo.dec
fc392a09ceb49e1ab7f962daaf391e508aae7b22
8330704120263a20e15cab075ea2d001
1.70 KB
Actors/Weapons/BotAltFires.dec
5586a3da005807cd41467b0dd7bc98161f588dc3
b74fb574e83f912aec177b3fb0efb717
2.09 KB
Actors/Weapons/C14.dec
a5869c344f3ac92b3de5ae3f20c61b75d5288a06
1fbaee8045372d11f4dacc65c8a90a75
6.85 KB
Actors/Weapons/Flamespitter.dec
156559960dc32419cf15389e9266486a479deeac
46327291132aceb04f6686de64d7825e
8.49 KB
Actors/Weapons/ParticleSplitter.dec
3ad61783e1717140cc8c418a2e60aed5fac33302
1fde80a372d61e625914ecf6215751e5
12.45 KB
Actors/Weapons/PhotonCarbine.dec
1d60545bf6eeb3eaed1db66396f3ff14805a2fdd
b3a8afd5056a1fd1075221fdf207e5d3
3.98 KB
Actors/Weapons/RocketCannon.dec
fdebae8fb6fa9dfde2c15b8ac50b5eab7d9421c4
35f7e573b7c17483ff4e18ab028a2544
2.86 KB
Actors/Weapons/SparkCannon.dec
ed299114b85d347ee568a1c3a7eac38abeb48abf
cdd903adf8baa588db7cb309e98f8a1c
4.50 KB
Actors/Weapons/TeslaSMG.dec
ec54b1a34eea30f87821bbb094ef20358e1d937b
ebb225dd5825dcc33b7d5f734f0f67ab
3.34 KB
BOTINFO.txt
910627849814eab1d4ff6802c756f0795ca57650
c31403a86cce13f77de0480d849a0efb
796 bytes
Brightmaps/Other/BON2B0.png
6ff3fe10c715cf40b0e55177e86f9a5bb83b53e6
f32b5c49758f1c883174824b1ea7a452
99 bytes
Brightmaps/Other/BON2C0.png
72f5bbab585a0904012f39fe94c9e0462ff88d6a
adb3e1c3c03d1e671888ad95152bac02
97 bytes
Brightmaps/Other/BON2D0.png
5aaed6b39468d6414925cb73e1105294b249fd39
bc3e37033a208b3fffcc181bf4bac1eb
98 bytes
Brightmaps/Other/Health/HEALA0.png
5ecf7983154efb1b8c51b8463cf32130ed236cc7
a9f2a53334f9a6e8fb3d3427a75fdedf
1.38 KB
Brightmaps/Other/Health/HEALB0.png
82d2e1ada77d520e9591092e3b7b057d82d8d869
d916ec48e484fdb15e342eae443fddd2
1.51 KB
Brightmaps/Other/Health/HEALC0.png
409c9c7b2cc2b23c9ce1704c5180a069e55fb4b6
b7d79a4b8de47f76c06b780e42b8ab1d
1.55 KB
Brightmaps/Other/Health/HEALD0.png
55b3eb22f3189c3c4a00b75a40f4ea168708f626
aa3421f570a38fe35c2b55c57481b64d
1.59 KB
Brightmaps/Other/Health/HEALE0.png
59a057bbc2d7bcfa97c7f3017c54def1e7e369a9
9432e22688e3418dcd5c994ff46da3b7
1.59 KB
Brightmaps/Other/Health/HEALF0.png
b074eb79f65a56eb92824bd7b2d29df4b9320655
05f9f314e9d6e2ab137e1b2287f5c176
1.61 KB
Brightmaps/Other/Health/HEALG0.png
395ce7bdb355fc226557be0bc431cc5646907e73
383c12b27fc77d0572ba4f33cb1228d3
1.60 KB
Brightmaps/Other/Health/HEALH0.png
660ead14659862742ed780ff54d6f26cbd352df4
203411db2492eb40a8b0c31f6f83f29e
1.43 KB
Brightmaps/Other/Health/HEALI0.png
f702d2b306f0a34a13ed91c9c2e5633c0416b16c
4c59735f8d9f9f3c5dd5502090e4b8d9
1.30 KB
Brightmaps/Other/Health/HEALJ0.png
1796e5a5671f55765cb79e3c9acf0b4ad92bdf73
93827748d3ebfea4051e94917efca21c
1.23 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAA0.png
1e787061a41818d01dfbcc0e3f7bfef2f7edc556
b0fb45f773851506853310cc8fdb38ec
1.25 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAB0.png
5c01c6e80fca4b3c2c9b6cc8433afdaeaca9782e
3abb3dc2f459e1f861b690e72b058583
1.27 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAC0.png
dd646f484812166c5211c7a63adb2779f934d451
97a0b00b32f7bdff019810e87cb2e6cb
1.26 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAD0.png
2b53a9ac90f301a8e1645b952efab4715fb2f896
bf33996589aecb50a4640a046e9f2bcc
1.26 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAE0.png
8bb7a35c43ae2eef47f6d68e81282a29fbb8d539
28d7a9d34b76200b84c71fe0cd491a6f
1.25 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAF0.png
66020d79d1651f4b13ccb99dbae486a4ec6e598b
b60165a38a64f1e45e6ae9c46a09f625
1.25 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAG0.png
91a478400fef1b7210b4c7e8c08876cb08a09247
1e46b82314cd77c1c98d2048c183bdb1
1.26 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAH0.png
43690f7b1185bc4875a8402c6ed82c85cc978ed1
d88fb9f9930e3e52a5478120fecc41e6
1.33 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAI0.png
c21efb6f4ab5ab9b2357ea2d857176ce345ed52b
617f1fc1854e067a8005ab41429e087e
1.26 KB
Brightmaps/Other/Health/MHEAJ0.png
0ad4eb6880b3394eb770efbbb17094ae8bed7580
e9c740767be6551424d4833c67129a4a
1.19 KB
Brightmaps/Weapons/C14/C14FA0.png
191f35ee0fc3aa4caecc906634d65b0a50988ce0
1cdb6fda8c3edde75420976488309573
835 bytes
Brightmaps/Weapons/C14/C14FB0.png
a287c9377cb11f24c12de7f3638980d28510be77
6d28a29005f6835842c5b1b7df52414f
1.79 KB
Brightmaps/Weapons/ParticleSplitter/PSGFA0.png
93fe19dd61eacf67217f426476da3f67e4e8df16
243c356845838e8d00edaf55a3a496e7
3.20 KB
Brightmaps/Weapons/ParticleSplitter/PSGFB0.png
d3d20d336a2e07f1e96a50cd67b3a669f2293346
e3f16d83b0d20e45f15250c6785fe007
3.30 KB
Brightmaps/Weapons/ParticleSplitter/PSGFC0.png
d3d20d336a2e07f1e96a50cd67b3a669f2293346
e3f16d83b0d20e45f15250c6785fe007
3.30 KB
Brightmaps/Weapons/ParticleSplitter/PSGPA0.png
846d1db8832feae8acc1c4169831bf578a0c7c43
dcadd1adfd9bd90f6acfe95806fda164
140 bytes
Brightmaps/Weapons/ParticleSplitter/PSGRA0.png
67e409eab732517d78ac5f9bc60b92843e223e86
4b19eb6f3316652ae9fe001423d1846e
1.89 KB
Brightmaps/Weapons/PhotonCarbine/CARFA0.png
a51fa9e4963aba7bf923c78388da729ebf6f18af
56fd1cf1872106e5fab39e00e27c8d7f
1.27 KB
Brightmaps/Weapons/PhotonCarbine/CARFB0.png
a0ce652c46f0a9e0b4301d3046e7d506d3eaffc0
1ddbc6b617bbba5d6208a50135c112a5
1.19 KB
Brightmaps/Weapons/RocketCannon/CRCFA0.png
06b21ff8e83a3c39114e95fcce898edc261fb236
b96efc459e6ae5846a0e5b1ad19d4750
7.08 KB
Brightmaps/Weapons/RocketCannon/CRCFB0.png
55129be7a0450523fb4b84f48fa140f200768f51
dc5164472497fd20074638e3a548c032
10.54 KB
Brightmaps/Weapons/RocketCannon/CRCFC0.png
3a1a165d9e05cfd82fdb77fdc4942f134550a9b2
8558da9204f6987efc07f9780ff35bea
562 bytes
Brightmaps/Weapons/RocketCannon/CRCFD0.png
3a1a165d9e05cfd82fdb77fdc4942f134550a9b2
8558da9204f6987efc07f9780ff35bea
562 bytes
Brightmaps/Weapons/RocketCannon/CRCRA0.png
eaaba28918e136a8612dff657328324419cf7417
649e5011e4bbac50c62a7272b6d18e38
562 bytes
Brightmaps/Weapons/SparkCannon/SPKFA0.png
2804d6954dc910eed08f47c2d28af2b188c838ed
044993a6c7530d9eb643e4cafec07166
1.79 KB
Brightmaps/Weapons/SparkCannon/SPKFB0.png
d585cf7588d03447497daf0dbbabe92bf8846c41
3ad951b46847502a4363fc4be4980d54
4.53 KB
Brightmaps/Weapons/SparkCannon/SPKFC0.png
4061fd85ddf34def8a1789edc38ccb11cf8c9a45
9130bd44a2bac49b02c59e7eb400a276
3.69 KB
Brightmaps/Weapons/SparkCannon/SPKFD0.png
5f2e68206e12e3f5376f0835528bf42dbb737c12
b631e30f14612b976992a675e5697bf3
2.71 KB
Brightmaps/Weapons/SparkCannon/SPKPA0.png
e728f9e485ebe87a80c44ecd7c1e6ed9c6fc11e4
4ad2a0c150a66ff9ee796067201ae0b7
236 bytes
Brightmaps/Weapons/SparkCannon/SPKRA0.png
10c62ff93e9ac9a9dd10b17985f53b32fbe81e23
766a0bb7376da793e43ba832e3f359a4
2.32 KB
Brightmaps/Weapons/SparkCannon/SPKRB0.png
c166d1b52031ba2c66fef089f32ef127e66c8113
ae6f2681fdafe93a3bdd51241841c90a
2.29 KB
Brightmaps/Weapons/SparkCannon/SPKRC0.png
48f685ad660446908b638cb68b6e3808ef19326b
a717778a6d90b844d331eeb04c873c23
2.21 KB
Brightmaps/Weapons/TeslaSMG/SMGFA0.png
7dfef6abf5419408263b7dbf1cedc2ac31af1506
b9868d5989dbc622425d03cfe467d62c
12.21 KB
Brightmaps/Weapons/TeslaSMG/SMGFB0.png
8aef4fe0ed70e964a293a4500720b78cd48e9049
1297a720c9fc081aa877c9cdd52bd727
12.06 KB
Brightmaps/Weapons/TeslaSMG/SMGMA0.png
aafcc13563770bdd045b090f302c726f3bde1c77
e147d63aacd5844d2fd03b60dd19796a
12.04 KB
Brightmaps/Weapons/TeslaSMG/SMGMB0.png
61529db36ea6e74fa002543c1a208337a48026c2
3b4a63ccbde76cc4f6a314801c33cc79
12.07 KB
Brightmaps/Weapons/TeslaSMG/SMGMC0.png
8e313d9b3f795c7e8260a57d41c779c274ed6905
7693e6ef2046030b30e3476fd7386294
12.01 KB
CREDITS.txt
1abf03dad332f02946c2435a25dcb93ecdcdb844
3c40201ba5b85034cfb02f31511ec787
11.12 KB
CVARINFO
147f758895cc84d24261e6eac5fedcabd2a37e68
2e5f9648a364a2d4d3ba95315914ce5b
217 bytes
DECORATE
35a55b6ce8a5dd657d96731a128b32e2f3469d3c
629be4965190e91a29d57918e2a909d9
0.99 KB
FONTDEFS
7c4a09ad8cfe51f256913b1cfb9ac1e347573e58
ee82e25bfed75feb1d65f12930b647a4
91 bytes
GAMEINFO
d214c2e2aceb8a703a3fbc4cc25b889742b7057f
13be8df2d9ae1d55531e330f547d79ab
77 bytes
GLDEFS.BRIGHTMAPS
d4e07cf97754d8102291da84aafc57308da170f1
8880f4c55fcb4409e5b1410bf431c8d6
2.13 KB
GLDEFS.DECORATIONS
70c3757d97fce6f5b103f401760588c706a69cbb
634ce5043e2ccfe4623492e8491d2920
485 bytes
GLDEFS.LIGHTS
b5cd9f015ea23c41e6b37a307efe6dc145382127
b2607c31eb00deb5e527c3c561819a0c
4.30 KB
GLDEFS.PICKUPS
b22047c38c905a802e8e943b9ca143ac1375d5a5
9856b81159008c51c7e9f5d70040e328
253 bytes
GLDEFS.SKIES
1e416db5a48a703083c27225a34ac922f2c00370
286f9c7ebb559910bf86bd76e8bbd538
746 bytes
GLDEFS.WEAPONS
6e5360f83283cf41e4332c13194b866e2d455001
274b3cb652a25aaf64591de4fec66343
1.35 KB
Graphics/Bars/ABARFULL.png
04eebea4a336d31e9a0c0ab31109ddd86c1fb3cc
27b073868c9e24e437ec03aa03a56959
5.98 KB
Graphics/Bars/Credits.txt
a0534f72977cdea08859b091b04828c357e3441a
d51276c313719339c50227a4a472c9b2
222 bytes
Graphics/Bars/ENRGYFUL.png
5192c75b4c56033d375cc14b31457233837b081f
9fb1bba9dd3f468095f1f6c84f0c3b51
186 bytes
Graphics/Bars/ENRGYMTY.png
0b8f432534c58cb756320c17c20981a6d46a43ce
82a70b7ab9f36bfe2400c9e20ca6f3d4
182 bytes
Graphics/Bars/HBARFULL.png
30df0e2af23f83a7d2991277d6e86463353e68fb
1369f4f246011b613b8319baa567771f
2.05 KB
Graphics/Bars/HBARMPTY.png
ec66010c0aac8eb65070aead203eabcf6ae4f20b
133c1e5c6ef8baef641c9ee5cc53034f
2.13 KB
Graphics/Bars/RCHRGFUL.png
e6d5da222e2999227c0d5ec1505aa32ed21c209b
d4447fce7832793b5226cb704b046b0e
236 bytes
Graphics/Bars/RCHRGMTY.png
7f30d2a1c0ac9208384177c4840449cbc34a3a79
32eb4f323ef40407925117fd896551e1
233 bytes
Graphics/Credits
2fcb879f9f1a8ff1b21cb4bf1cb55367c0ffefa0
b6318f7e9808af8926b52a7b4cb0602e
248 bytes
Graphics/DamageNums/Credits.txt
2e2afff4686ee9ede9604a93a1805238bf21428b
08a2e1c15bb73c5b261bad592367c0a3
44 bytes