aurasctf024.pk3

aurasctf024.pk3

aurasctf024.pk3 is a PK3 featuring 7 maps (Thermoelectric, Trenchfoot, Lockdown, Basalt, Hellfront, and more)

Filenames
aurasctf024.pk3
Size
3.40 MB
MD5
2e0ad8e5b2186dab4711ea5a7b98dc5e
SHA-1
da394a97cdd8fed9844e1df3fd3cdfef0d6811ce
SHA-256
9dc8ff15e47df0779e5e2dfc4c54b79ebe1a7985f6ea0221024551c48a6c670d
WAD Type
PK3
IWAD
Engines
Lumps
137
Maps
ACTF01, ACTF02, ACTF03, ACTF04, ACTF05, ACTF06, ACTF07

Incorrect? Suggest a correction.

Maps

Thermoelectric

Thermoelectric (ACTF01)

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
0
Trenchfoot

Trenchfoot (ACTF02)

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
1
Lockdown

Lockdown (ACTF03)

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
0
Basalt

Basalt (ACTF04)

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
1
Hellfront

Hellfront (ACTF05)

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
0
Double-Up

Double-Up (ACTF06)

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
1
lookup "Where's the RL?

lookup "Where's the RL? (ACTF07)

Deathmatch Spawns
0
Co-op Spawns
1

Lumps

Name
SHA1
MD5
Size
ACS/AURAKEYS.o
abfde6a9dd2bbc49de7b9026dd233740b0e293f6
2cb2f81f452d86d7be375bf1cc8601d6
1.08 KB
ANIMDEFS
baaf8a03122554639f2b208962629160b0e24e8e
68c993081936f06b6f14a1fd4521af53
414 bytes
Actors/GoldenKey.txt
19896404a25d927f9d16d6d4590d3f46acbc74ff
9e2885caa3021c1e7dab886c252b6b74
462 bytes
Actors/SentryTurret.txt
3b3ba8b463d60496b9e399180830d58c71144261
1be719faf0ba04580794c9c80b748773
954 bytes
DECORATE
35114fb5e9396d8236a9147f9d73a3889592df52
9c0aff241e8efd8fddbb0b02fb083bf0
67 bytes
FLATS/A-DAN1
a3ef11556b812b514cb06fc7c6c017d19f0c2659
31b0dc739b6505c4bc3b2dfbaed24c2b
4.00 KB
FLATS/A-DAN4
be9362422eedfdf9ce093842a78cf93b3f48fae5
ae16939d36f26e391694a0c6481f0c36
4.00 KB
FLATS/ADEL_F04
412e23bc4877b3f476e0fe89bd429238715a8ac8
ea33c27abf4ba555ea8ae7bdf71ab69d
4.00 KB
FLATS/ADEL_F12
44e99da1a8f2fd6b5286d1cc973677d5fa17cfc1
77fc174a98d79bba37e15cb3929115f4
4.00 KB
FLATS/ADEL_F13
bfb12ed03a0e833a54a9ac0fd374c64f935898d3
c9e89e4a4b2b24431eb3cb46df879c9b
4.00 KB
FLATS/ADEL_F56
2de1855bd05b721da637586e34558ae501f1758d
5a33177dcfe391c21f4101bc1e20b752
4.00 KB
FLATS/ADEL_F61
9a9e39ca835ee3ae1cc9484fec76871d228b32a3
2f37e6b2112e562a8db89676755695aa
4.00 KB
FLATS/ADEL_J03
35611a2a089efb1065b6436c290ca82a8ebf6a25
ffa2596e5b4d30041999b8729ad1df4b
4.00 KB
FLATS/DML/4FLOOR3
c43441d23303f55a8140c5fad78fb7cd45829997
9ca63d19642963cebe81c2eb87b9e787
4.00 KB
FLATS/DML/BSEBDR06
66ab9bf22b0620794167d3e10b94c06ae5dd8a05
166037b8e7d1323481905613af7c5210
4.00 KB
FLATS/DML/DPAD01BL
622a0cec3a2d5aa48600c3873f096a1f4c5d1b7e
0072beb9bf474180d65c1770b412aa23
4.00 KB
FLATS/DML/DPAD01RD
0796ae3d8293fbddb3d01cc7c026ae85992c0cc1
fbc46b12919c9b341d64e00d732c6128
4.00 KB
FLATS/DML/GATE7
712a059e548345e111a550ffbb6aa64f2085ee89
4e963c47e18f7b41c1b90901ca1088af
4.00 KB
FLATS/DML/SLIMEBA
eaf1581c83a19b14937f364e80267005ea793344
06a0fd46dfaff40f4b9b550511da1f8e
4.00 KB
FLATS/DML/TTILFL02
b505c460143fb3e119ffa0ad974f543d46fb34c3
f5f8bb0ed0387b6bf03fe7409e88ebbd
4.00 KB
FLATS/NICK_A08
fa5501dd038d20510d0a1a39afc34e25333d3363
9db386d60186ea771ee054207f199947
4.00 KB
FLATS/QFLAT03
8beafed373e532997d3bebd22b0426e81dea3532
b3f1efafd2fae0d0dae2fa0882adbbed
4.00 KB
LOADACS
d0e74e06de75784cef87d16e89cacbba4913ea62
b21d148713c6002b6916fc903945e3bc
8 bytes
MAPINFO
d1e0debc5236dce2b3f356a64fa3f700d37c0ff1
109056fc353e9d04dae3e9528293aaee
799 bytes
Maps/ACTF01.wad
2e11b02c3d76b0d2080fd9682fa6f4e07ff245e8
f804e139c72b886bf5c4f2041da31720
443.88 KB
Maps/ACTF01.wad/ACTF01
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
0 bytes
Maps/ACTF01.wad/TEXTMAP
7663e88fa1d0b8221475c8534cccbdba282fa330
6e1e26db336044b343969ccb280c4636
382.22 KB
Maps/ACTF01.wad/ZNODES
576671679e0ff28a3325b99565509d58ca56143b
ff1690e3d1e33a997afe4b09f587edca
61.58 KB
Maps/ACTF01.wad/ENDMAP
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
0 bytes
Maps/ACTF02.wad
82483feb0097eb44eb53c171c1b75d0272355ceb
411a71c590aeeddf28778bb19e58ee76
264.00 KB
Maps/ACTF02.wad/ACTF02
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
0 bytes
Maps/ACTF02.wad/TEXTMAP
5f7a8e5b85893adaea5e324f10a60fa4e542d65a
4ad5be66675955aaf085dea8b3483120
213.69 KB
Maps/ACTF02.wad/ZNODES
1323f7fb7718cd46f90c3da52630413356ad326b
3766bc0840810a4292efc72effada0e3
50.23 KB
Maps/ACTF02.wad/ENDMAP
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
0 bytes
Maps/ACTF03.wad
1f75fc16333cc67a9fffe0fc65a049364be14cf7
cc6f355af64560baff01e37043fb76d0
315.70 KB
Maps/ACTF03.wad/ACTF03
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
0 bytes
Maps/ACTF03.wad/TEXTMAP
f1e22ade9863ec0c16a7dcf1c44575ed7a15552c
8d42fbb664ec12d9269b52d2ba97bf79
263.45 KB
Maps/ACTF03.wad/DIALOGUE
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
0 bytes
Maps/ACTF03.wad/ZNODES
287faa3f6fdd1e114b201f51ea38671eba23e4d4
e8697a88ee2ba95fb2b66f3d59acafa8
52.16 KB
Maps/ACTF03.wad/ENDMAP
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
0 bytes
Maps/ACTF04.wad
ec3c2e7a425c768f8c663c605b2caae97046c72d
28966c9c1abe67e07f60205fc91e35c3
396.13 KB
Maps/ACTF04.wad/ACTF04
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
0 bytes
Maps/ACTF04.wad/TEXTMAP
4adadf873ebb8c925de9d530d24aed75a3b454fe
97551f8f33251f251f7a92777b79521c
311.44 KB
Maps/ACTF04.wad/ZNODES
aafa0ae6c6370b9f8a5c90df6c7158f6e27fd4e5
eb2e09a9540f11af4f451bd67e097a3e
84.61 KB
Maps/ACTF04.wad/ENDMAP
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
0 bytes
Maps/ACTF05.wad
03d3bdeae4f33714154788db3c057e5340a3c000
e3f738f34675ff9a0d73b340c7cd3759
168.93 KB
Maps/ACTF05.wad/ACTF05
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
0 bytes
Maps/ACTF05.wad/TEXTMAP
e7f973301fe1212021b5c0a694583a7a429e1b6e
5bd2c28400f6e4687a6698623b6995ee
144.25 KB
Maps/ACTF05.wad/BEHAVIOR
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
0 bytes
Maps/ACTF05.wad/ZNODES
1febdf8150c8dfc78e0033c3d7a8bd2639fa21f7
54e13a583b63a97c4bab973e4fb6a637
24.58 KB
Maps/ACTF05.wad/ENDMAP
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
0 bytes
Maps/ACTF06.wad
ab2818aa6ae1f05efa56fb44f780e3b5a9d9359c
f84dea2ff1300e5b3993758ddd3910fe
165.36 KB
Maps/ACTF06.wad/ACTF06
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
0 bytes
Maps/ACTF06.wad/TEXTMAP
e60c74b1f68888f4132ebbd6761806a2a67512bb
60929088486049f9a9b5c725de6b6453
135.09 KB
Maps/ACTF06.wad/ZNODES
39240caa720f1a72fc1b4f7f9b35a38eafc2c83c
799752025fffeee5026eaae0531bdc40
30.19 KB
Maps/ACTF06.wad/ENDMAP
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
0 bytes
Maps/ACTF07.wad
a42e97f1530a5f8554e25e244d8a1244d178cc63
335aa644672d459875a617d863fedf04
106.50 KB
Maps/ACTF07.wad/ACTF07
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
0 bytes
Maps/ACTF07.wad/TEXTMAP
096e2a18fac9301bc82a473eac001c3f8a34cede
a5dacfd6c0940a2d330d71bfca3b855e
88.11 KB
Maps/ACTF07.wad/BEHAVIOR
140b3064ab62f8de7d3bcfe2c726058683d2541b
83afae3ffbf7bb394068a50bd8179647
96 bytes
Maps/ACTF07.wad/DIALOGUE
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
0 bytes
Maps/ACTF07.wad/ZNODES
1905682c276c99db678faba45e8c289e51963b6a
6bb49bdbdcb14f3ab1aeb124412d17d9
18.00 KB
Maps/ACTF07.wad/SCRIPTS
f9bdde6ae08f8a1310b358baef391ca82b67cca5
53b63794b9f54e1b5a7de6412dcd9e2c
169 bytes
Maps/ACTF07.wad/ENDMAP
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
0 bytes
Music/D_SHAWN3.mid
7fa381f6fbf4666b1225dad81dda06df0b9c2a02
6103f875db3295276e46b7bfec0145e6
167.89 KB
SRC/AURAKEYS.acs
6dbbb804f0801fc141cb76d25dfe2df69d0728f0
40de90b402a5bd004e2a3863fe5881f4
2.46 KB
Sprites/Turret/FPTUA1
8550631669c46eeed2a2028cb17351362991696c
627ff7210d08a8d4a094df2ce019e56a
499 bytes
Sprites/Turret/FPTUA2A8
5e1dab7e01c77fba36cd020d318d514b8c40a666
0a614b379cab39bb1d54f85680d1e7ae
937 bytes
Sprites/Turret/FPTUA3A7
ec706654381cbeab484224ffc32355b0a7f4ee45
9a8b8e53325106243041bd451b989c85
1.28 KB
Sprites/Turret/FPTUA4A6
6ac2f5b4a6e2bb824ee0b5e3e7b965e18d66a142
49400167eca82e346bce0575f12e7339
887 bytes
Sprites/Turret/FPTUA5
47b7656cc9bbac3fc4daa70caaa484590ab5b741
765f91ce0791a2e3c59fb2556c6c2031
509 bytes
Sprites/Turret/FPTUB1
a1bcd3ee9ddac9c9e9726284b0ba60bc3f4bbdd0
df057d77b57b92434e93166be9082ea8
517 bytes
Sprites/Turret/FPTUB2B8
deeb2bfb4340050450df77f51c1c731dd76dfe8f
355165c6b75075cf596452ccac24fade
0.99 KB
Sprites/Turret/FPTUB3B7
d0ad7cbe2e21f65d13b7efab67ced40275f1bd29
313fd73efdc0d8fa696cbd2025b8cd98
1.39 KB
Sprites/Turret/FPTUB4B6
fd034719bc0c1b6d14fba5fec3408771109d941b
cc5284e396fbab1498a43634014accc0
925 bytes
Sprites/Turret/FPTUB5
4b7a626e4dc653348cc59faca1d3eb1cc7ee0c74
a13605cd2ea41ad46ed088539a8de41b
522 bytes
Sprites/Turret/FPTUC1
a387b23430efadfa81b9d4e8b1302c0f99dec385
0969fbfddf0243d3a3c0b7ed5abc0fa6
551 bytes
Sprites/Turret/FPTUC2C8
082f13e4e269867b86c158e7c6c134d71769ebe8
f569df327a2015ea7003277157ee981b
1.03 KB
Sprites/Turret/FPTUC3C7
713da92b30720c6a525292c88ef71b2a425ec0b0
34bf1881cd995ce6f60418092a0f5529
1.37 KB
Sprites/Turret/FPTUC4C6
d2413e7c1b2d6e0e6443e555842cb11427bef487
8ee2305095ea1f8f197f8c1f4e692d47
990 bytes
Sprites/Turret/FPTUC5
59ca0a003d3beee07f05c9a0943ec3c7917d67df
bc0c2491258ff9c51fd7cc0bae67d1a1
574 bytes
Sprites/Turret/FPTUD0
809c83a8dbdf66829fb730761e483d01f85ed343
394289ead76480943ccb8c42a0024288
1.42 KB
Sprites/Turret/FPTUE0
91cd696cb600b5eacc2aa89f6ff8127373e30a0a
a99b657d622eb351ab87c12560d8a63a
1.68 KB
Sprites/Turret/FPTUF0
555f3f9a0a943f6a85bbb710356ca8486ade6dbe
ca594f3cd9e47e42419b8840045c4e98
2.05 KB
Sprites/Turret/FPTUG0
d5b3a769f52d6a189d67eef90ae72af4fbbcfcd7
3c86611a3e78bbc78caa33e2287e1a0a
2.30 KB
Sprites/Turret/FPTUH0
7d7de204442ba98c08591faf06390a75c8e5cd0d
58ba33b420ccc4a62a5d8216abf35772
1.10 KB
Sprites/Turret/FPTUI0
bbdcf295329a27e844559f5728227449900f0173
0e80a8658e84722f336ca497f3e10007
355 bytes
Textures/DML/ADELBLU6
af4a22517f0e3bc16faf04069be1fcdbde2fb835
4d6cd6fcf6269611b16ded3e7382b0ff
8.57 KB
Textures/DML/ADELRED6
79ea838c8c60a67c8016dbb558707d9ebc9414de
dfbb6b88c4041df2c2745e503b91ce89
8.57 KB
Textures/DML/AVP20428
5f3cd909d9716d88c9b91145cff6429f6f3fe7a2
72b138a6e061cde41bbb3ce5daeb1968
8.57 KB
Textures/DML/AVP20437
3b1ca814baa7c00f2a68c5d20bc397c5e055fbc3
a97a836ac4216c205a9ef73461c4f7b5
17.13 KB
Textures/DML/AVP20613
c0f41874b8b5629fa6e971a9059b4d34aed4dd6b
bcdcbd9f2f293ced74cdda33993da968
17.13 KB
Textures/DML/AVP2F037.png
a04e3f77b72e280496e08737a92f23c116fc08c3
40b0244c26914e140317498329dbcb42
936 bytes
Textures/DML/A_BANBS.png
37ec97134300f71d609f415696a378aadc700311
8640b77ef2a4186c75b78484063c1b63
1.26 KB
Textures/DML/A_BANRS.png
72b3ee684626358ad4dc865360c30f844a19f7bf
6c3f8c55cbe3b41ee1c8e3d58944e8f0
1.28 KB
Textures/DML/A_FLAT14.png
d275f21cef719948ecf856c81103df1e4fce8cbf
dd8f3b2512893b2fb7fe556a95e8f914
2.32 KB
Textures/DML/A_FLAT15.png
e996bd63818decfceee5242700236c30aad02e5c
a57bcd7aee1669f3250df30eb140cf57
2.25 KB
Textures/DML/BG1.png
140cd794a466436281b2f15941f593c98b7c2e48
ad45549c7608001f520541d8e80f8966
1.02 KB
Textures/DML/BPORTAL1
7040da024019b674badde81499970a8bac6907a3
6b1f793e255ddbbd46be3675c60116d0
17.13 KB
Textures/DML/BPORTAL2
9a1453249f56efbc9987d70aeab4ae4839c5cf00
6beb555d132f278d9558ce6e6354d9f1
17.13 KB