rekkrsa.wad

rekkrsa.wad is an IWAD for DOOM featuring 36 maps

Names
rekkrsa.wad
Filenames
rekkrsa.wad
Size
37.9 MB
MD5
ff1a95e47a450d75b3f67da36ffb25b7
SHA-1
9f25df55818d7311dfd9f48c6adbaa70c4b17b33
WAD Type
IWAD
Engine
DOOM
Lumps
3224
Demos
4
Maps
36
 
E1M1, E1M2, E1M3, E1M4, E1M5, E1M6, E1M7, E1M8, E1M9, E2M1, E2M2, E2M3, E2M4, E2M5, E2M6, E2M7, E2M8, E2M9, E3M1, E3M2, E3M3, E3M4, E3M5, E3M6, E3M7, E3M8, E3M9, E4M1, E4M2, E4M3, E4M4, E4M5, E4M6, E4M7, E4M8, E4M9
E1M1

E1M1

DM Spawns
16
Co-op Spawns
4
E1M2

E1M2

DM Spawns
13
Co-op Spawns
4
E1M3

E1M3

DM Spawns
12
Co-op Spawns
4
E1M4

E1M4

DM Spawns
11
Co-op Spawns
4
E1M5

E1M5

DM Spawns
18
Co-op Spawns
4
E1M6

E1M6

DM Spawns
12
Co-op Spawns
4
E1M7

E1M7

DM Spawns
9
Co-op Spawns
4
E1M8

E1M8

DM Spawns
10
Co-op Spawns
4
E1M9

E1M9

DM Spawns
10
Co-op Spawns
4
E2M1

E2M1

DM Spawns
16
Co-op Spawns
4
E2M2

E2M2

DM Spawns
9
Co-op Spawns
1
E2M3

E2M3

DM Spawns
7
Co-op Spawns
4
E2M4

E2M4

DM Spawns
6
Co-op Spawns
4
E2M5

E2M5

DM Spawns
14
Co-op Spawns
4
E2M6

E2M6

DM Spawns
8
Co-op Spawns
4
E2M7

E2M7

DM Spawns
8
Co-op Spawns
4
E2M8

E2M8

DM Spawns
8
Co-op Spawns
4
E2M9

E2M9

DM Spawns
8
Co-op Spawns
4
E3M1

E3M1

DM Spawns
10
Co-op Spawns
4
E3M2

E3M2

DM Spawns
8
Co-op Spawns
4
E3M3

E3M3

DM Spawns
9
Co-op Spawns
4
E3M4

E3M4

DM Spawns
13
Co-op Spawns
4
E3M5

E3M5

DM Spawns
8
Co-op Spawns
1
E3M6

E3M6

DM Spawns
9
Co-op Spawns
4
E3M7

E3M7

DM Spawns
10
Co-op Spawns
4
E3M8

E3M8

DM Spawns
10
Co-op Spawns
4
E3M9

E3M9

DM Spawns
11
Co-op Spawns
4
E4M1

E4M1

DM Spawns
8
Co-op Spawns
12
E4M2

E4M2

DM Spawns
11
Co-op Spawns
4
E4M3

E4M3

DM Spawns
9
Co-op Spawns
4
E4M4

E4M4

DM Spawns
11
Co-op Spawns
4
E4M5

E4M5

DM Spawns
9
Co-op Spawns
1
E4M6

E4M6

DM Spawns
8
Co-op Spawns
1
E4M7

E4M7

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
E4M8

E4M8

DM Spawns
8
Co-op Spawns
4
E4M9

E4M9

DM Spawns
17
Co-op Spawns
4
Help improve the database by uploading an image
Creative Commons License